Szybkie wdrożenie systemu kaucyjnego jest im na rękę. "Termin nie powinien być przesuwany"

Szybkie wdrożenie systemu kaucyjnego jest im na rękę. "Termin nie powinien być przesuwany"

Podczas gdy producenci napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym bezustannie wnoszą o przesunięcie wdrożenia tego rozwiązania w Polsce, inne podmioty wyczekują 2025 roku. Firmy, które zamierzają stać się przyszłymi operatorami systemu kaucyjnego wskazują na koszty, które już zostały poniesione. 

"Planowany termin wejścia w życie systemu kaucyjnego to 1 stycznia 2025 roku. Jest wiele głosów sugerujących przesunięcie tej daty o rok. Jednak w związku z przygotowaniami prowadzonymi przez szereg podmiotów, podjętymi decyzjami i poniesionymi kosztami wydaje się, że termin nie powinien być już przesuwany" – zaznacza Aleksander Traple, prezes firmy Zwrotka, która już w grudniu ubiegłego roku przedłożyła Ministrowi Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego.

System kaucyjny w Polsce. Zdania są podzielone

Uzasadniając swoje stanowisko, prezes firmy Zwrotka zwraca uwagę na koszty, jakie w związku z przygotowaniami do wdrożenia systemu kaucyjnego poniósł już handel detaliczny, a także podmioty reprezentujące i firmy z branży odpadowej. Zdaniem przyszłych operatorów systemu, Polska jest gotowa na wdrożenie go w takim modelu, jaki zaproponował resort. Po drugiej stronie barykady znajdują się producenci, którzy prezentują zupełnie inne zdanie

W kwietniowym liście otwartym zaadresowanym do Premiera Donalda Tuska 14 organizacji branżowych reprezentujących największych graczy na rynku FMCG, takich jak Coca Cola HBC, Colian czy Unilever, wyliczali wady systemu kaucyjnego. Wskazywali oni na 20% spadek obrotów polskiego handlu tradycyjnego i wzrost cen napojów jako skutki ówczesnych zapisów ustawy. Ta jednak ma się jeszcze zmienić. 

Ustawa o systemie kaucyjnym nie jest ostateczna

Na dzień przed państwowym Świętem Pracy rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej system kaucyjny. Wśród nich znajduje się między innymi pomysł rezygnacji z podatku VAT i wprowadzenia tzw. mechanizmu podążania kaucji za produktem. Przyszli operatorzy oceniają te zmiany pozytywnie.

MKiŚ przedstawiło najważniejsze zmiany, które zamierza przeprowadzić w systemie kaucyjnym. Pierwsza z nich polega na wyłączeniu kaucji z objęcia podatkiem VAT i jest to dosyć istotne, żeby konsumenci nie musieli ponosić kosztu, a następnie rozliczać tego VAT-u. Kolejną zmianą są elementy, które prowadzą do uszczelnienia systemu. Przeanalizowano kwestie dotyczące rozliczeń pomiędzy operatorami i ministerstwo zamierza wprowadzić ułatwienia, regulacje doszczelniające.

Aleksander Traple, prezes zarządu Zwrotka SA

Ministerstwo proponuje także wprowadzenie tzw. mechanizmu podążania kaucji za produktem, czyli pobierania kaucji na każdym etapie obrotu towarem od producenta do konsumenta. W opinii branży zapobiegnie to ewentualnym nadużyciom przy rozliczaniu pobranej kaucji z jednostkami handlowymi i zagwarantuje operatorom środki finansowe do rozliczeń.

Operatorzy systemu kaucyjnego 2024

Ważnym elementem przyszłego systemu kaucyjnego będą jego operatorzy. Wiadomo już o co najmniej kilku takich podmiotach. Są one tworzone przez pojedynczych graczy lub konsorcja złożone z organizacji odzysku i wprowadzających opakowania. Operatorzy systemu kaucyjnego budują struktury, systemy informatyczne, inwestują w kaucjomaty itd. 

W ostatnim czasie na powołanie takiego podmiotu zdecydowało się między innymi trzech wielkich producentów piwa. Carlsberg, Grupa Żywiec i Kompania Piwowarska zawnioskowali o stworzenie własnego operatora systemu kaucyjnego wraz z końcem kwietnia. Wcześniej na podobny ruch zdecydowało się dwunastu gigantów FMCG - którzy powołują wspólnego przedsiębiorcę

System kaucyjny w Polsce ma objąć jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 l wraz z nakrętkami, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki o pojemności do 1 l. Kaucja za opakowania będzie wynosić 50 gr oraz 1 zł w przypadku szklanych butelek wielokrotnego użytku. Aby ją odzyskać, nie trzeba będzie okazywać paragonu.


Źródła: newseria (oprac.)
Foto: StockAdobe(tutye)

Reklama