System kaucyjny do zmiany. Jest projekt nowelizacji ustawy. Co zakłada?

System kaucyjny do zmiany. Jest projekt nowelizacji ustawy. Co zakłada?

Na dzień przed państwowym Świętem Pracy rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej system kaucyjny. Co się zmieniło?

System kaucyjny. Jakie zmiany przewiduje nowelizacja?

W ramach kwietniowej nowelizacji zmieniono definicję kaucji. Do tej pory rozumiana była jako określona kwota pobierana w momencie sprzedaży od użytkownika końcowego, która następnie jest zwracana w momencie zwrotu danego opakowania. W nowelizacji ustawy wykreślono fragment mówiący o tym, że kaucję ponosić ma wyłącznie użytkownik końcowy. Tym samym umożliwiono pobieranie kaucji w całym obiegu produktu, a nie wyłącznie na etapie sprzedaży w sklepie.

Nowa propozycja rządu zakłada także wprowadzenie obowiązku zapewnienia w każdej gminie co najmniej jednego punktu odbierania opakowań objętych systemem kaucyjnym od użytkowników końcowych. Odpowiedzialny za spełnienie tego obowiązku będzie podmiot prowadzący system kaucyjny (podmiot reprezentujący).

Branża mleczna może odetchnąć 

Nowelizacja wprowadza dodatkowo zmianę kluczową dla branży mleczarskiej. Zgodnie z nowymi zapisami, obowiązek zbiórki opakowań po mleku, jogurtach pitnych i pozostałych pitnych produktach mlecznych ma zacząć obowiązywać od 2026 roku, a nie, jak do tej pory, od 2025 roku. Oznacza to, że branża zyska dodatkowy rok na przygotowanie systemu dedykowanego zbiórce tego typu opakowań. 

Opóźnienie wprowadzenia obowiązku zbiórki opakowań po nabiale zdaje się być kompromisem, na który wskazuje rząd. Branża mleczarska apelowała bowiem o całkowite wycofanie z systemu kaucyjnego opakowań po nabiałe.

Głównym problemem, na który wskazywano było potencjalne powstanie zagrożenia sanitarno-higienicznego związanego z resztkami aktywnych biologicznie produktów mleczarskich w opakowaniach, które będą zwracane przez konsumentów do placówek handlowych w ramach systemu. "Spowoduje to, że klienci sklepów będą narażeni na kontakt z opakowaniami zawierającymi szybko fermentujące i pleśniejące resztki produktów" – wyjaśniał w 2022 roku Związek Polskich Przetwórców Mleka.


foto: stockadobe(hedgehog94)

Reklama