Kolejne państwo zakazuje klatkowego chowu kur. Jak to wygląda w Polsce?

Kolejne państwo zakazuje klatkowego chowu kur. Jak to wygląda w Polsce?

Izrael ogłosił nową politykę dobrostanu zwierząt. Jej celem jest rezygnacja z produkcji jaj w systemie klatkowym – podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Wdrożenie alternatywnych systemów chowu kur ma nastąpić do 2038 roku.

Koniec z chowem klatkowym w Izraelu

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Kneset. Według przedstawionych założeń wdrożenie produkcji jaj w systemach bezklatkowych ma nastąpić do roku 2038. Najnowsze prawo zakazuje stawiania nowych kurników w chowie klatkowym, w tym w systemach combi, oraz zakłada stopniowe wycofywanie istniejących instalacji. W Izraelu zaledwie 3,2% kur niosek jest utrzymywanych w chowie innym niż klatkowy. Izraelscy producenci jaj mają otrzymać wsparcie finansowe w ramach przeprowadzonej reformy rolnej.

Nowa polityka Izraela to ważny krok w kierunku globalnej poprawy dobrostanu zwierząt. Dzięki niej około 10 milionów kur nie będzie trzymanych już w klatkach – zarówno bateryjnych, wzbogaconych, jak i tak zwanych systemach combi. To dobra informacja, ponieważ żaden z tych systemów nie zapewnia zwierzętom możliwości realizacji podstawowych potrzeb behawioralnych, jak grzędowanie czy swobodne poszukiwanie pożywienia, a każdy z tych systemów wiąże się nieuchronnie z ogromnym cierpieniem zwierząt.

Maria Madej, menadżerka ds. relacji biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Kolejne kraje wprowadzają zakaz klatkowego chowu kur niosek

Również w Europie kolejne kraje zakazują już klatkowego chowu kur niosek – są to Czechy, Austria, Szwajcaria oraz Niemcy. Co więcej, w 2023 roku Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zakazu hodowli i chowu klatkowego nie tylko kur, ale też świń, cieląt, kaczek, przepiórek, królików oraz gęsi.

Zakaz miałby stać się obowiązującym prawem w całej Unii Europejskiej od 2027 roku. Według badania YouGov z października 2020 r. zakaz hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych popiera 63% Polek i Polaków, a według badania Biostat ze stycznia 2022 62,4% Polaków uważa, że w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz hodowli klatkowej kur niosek.

Wprowadzenie zakazu chowu klatkowego w Unii Europejskiej jest naturalnym krokiem wynikającym ze zmian biznesowych i rynkowych w większości krajów europejskich.

Maria Madej

Maria Madej zwraca także uwagę na sytuację kur w Polsce. Jak przyznaje, już ponad 140 firm zadeklarowało rezygnację z jaj z chowu klatkowego, a 38 z nich, w tym największe sieci handlu detalicznego, już wdrożyły swoje deklaracje w życie. W całej Europie, jak mówi, podobne deklaracje złożyło ponad 1200 firm

Parlament Europejski i Komisja Europejska wypowiedziały się już pozytywnie o zakazie. Liczymy, że nasz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi również da swoje poparcie dla tych zmian, zgodnie z oczekiwaniami polskiego i europejskiego społeczeństwa. Pod petycją naszego Stowarzyszenia i Compassion Polska o poparcie ze strony ministra podpisało się już ponad 20 tysięcy Polaków i Polek.

Maria Madej

Źródło: Otwarte Klatki
Fot. Andrew Skowron

Reklama