MAKRO przestaje sprzedawać jaja z chowu klatkowego

Z początkiem 2022 roku MAKRO Polska wycofuje się ze sprzedaży kurzych jaj oznaczonych klasyfikacją 3, czyli pochodzących z chowu klatkowego. To jeden z elementów polityki Corporate Responsibility grupy METRO, do której należy MAKRO. Od stycznia klienci będą mogli kupić jedynie jaja z hodowli ekologicznych, ściółkowych oraz z wolnego wybiegu.

Jaja ekologiczne pochodzą od kur, które spędzają swoje życie na świeżym powietrzu, z dostępem do słońca, ale również mają zapewnione schronienie i cień. Zwierzęta mają dostęp do naturalnego środowiska i zieleni, karmione są ekologicznymi paszami. Hodowcy starają się również, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć stres, jaki mogą odczuwać zwierzęta. Sposób, w jaki traktowane są kury hodowlane, wpływa również na jakość znoszonych przez nie jaj.

Decyzja o rezygnacji ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego jest zgodna z polityką  Animal Welfare. Firma chce wspierać hodowców, którzy zapewniają zwierzętom jak najlepsze warunki do życia i traktują je etycznie, z należytym szacunkiem. MAKRO wycofuje się ze sprzedaży jaj z chowu klatkowe na 3 lata przed wstępną deklaracją, zgodnie z którą  działania w tym obszarze miały zostać podjęte w roku 2025.