Polacy wrócili do centrów handlowych. Żywność ze wzrostem obrotów o 75%

Polacy wrócili do centrów handlowych. Żywność ze wzrostem obrotów o 75%

Obroty w centrach handlowych przekroczyły wyniki z 2019 roku, czyli czasu sprzed pandemii. Największe wzrosty odnotowała żywność, usługi i gastronomia.

Żywność napędza handel w centrach handlowych

Obroty w centrach handlowych w kwietniu 2022 roku były o 13,4% wyższe niż w kwietniu 2019 roku – podaje na podstawie zebranych danych Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Jeszcze wyższy wzrost odnotowano w porównaniu do marca 2022 roku. Wyniósł on aż 16,2%.

W podziale na kategorie, porównując do kwietnia 2019 roku, najlepsze wyniki notowały:

  • żywność (+75%),
  • usługi (+50,3%,
  • gastronomia (+32,1%).

Podobnie jak w marcu, również w kwietniu za wzrost obrotów odpowiadają zwiększone zakupy spożywcze robione przez Polaków, w tym również dla ukraińskich uchodźców oraz bezpośrednio przez klientów z Ukrainy. Stąd bardzo wysoki, 75% wzrost obrotów w kategorii żywność.

Z kolei duże wzrosty obrotów w usługach o 50% i gastronomii o 32% pokazują, że klienci spragnieni kontaktów z innymi wracają do swoich przyzwyczajeń sprzed pandemii, w tym załatwiania istotnych dla nich spraw i spędzania wolnego czasu w galeriach, czyli aspekt społeczny centrów handlowych znów mocno nabiera znaczenia.

Każdy format notuje wzrosty

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów, choć to największe centra handlowe mogą pochwalić się najlepszymi wynikami. Wraz ze zmniejszającym się metrażem, spada także wzrost obrotów.

W rezultacie największe centra handlowe (powyżej 60 tys. mkw. GLA) miały obroty o 19,1% wyższe niż w kwietniu 2019 roku. Duże galerie (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 11,7%, najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 9%, a średnie obiekty (20-40 tys. mkw. GLA) o 7,1%. 

Najnowsze dane o obrotach i odwiedzalności centrów handlowych w Polsce pokazują wyraźne przyspieszenie trendów, które zarysowały się przed miesiącem. Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że Polacy w kwietniu bardzo chętnie robili zakupy stacjonarne, zwłaszcza w największych i dużych centrach handlowych, gdzie obroty rosły najszybciej.

Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych

Widać obecność grupy dodatkowych klientów

Równolegle ze zwiększonymi obrotami rośnie odwiedzalność. W maju 2022 roku odwiedzalność centrów handlowych mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu była o 7,8% wyższa niż w maju 2019 roku.

 Odwiedzalność, prezentowana w oparciu o Footfall Density Index, w maju najszybciej rosła w dużych aglomeracjach, np. Trójmieście, Katowicach i Warszawie. Wzrost obrotów na poziomie 13,4% i odwiedzalności o 7,8%, w porównaniu do 2019 r., pokazuje, że umacnia się trend powrotu klientów do centrów handlowych.

Krzysztof Poznański

W majowych wynikach odwiedzalności centrów handlowych widać obecność grupy dodatkowych konsumentów, pochodzących z Ukrainy. Ich wpływ na odwiedzalność jest widoczny zwłaszcza w tych miejscach, gdzie koncentrują się uchodźcy. Dodatkowo Polacy goszczący czy wspierający Ukraińców, również robią częstsze zakupy.


Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych przez najemców właścicielom i zarządcom galerii handlowych. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.

Foto: StockAdobe(radub85)