Różnorodność, wielokanałowość i lokalność - wyzwania dla centrów handlowych

Różnorodność, wielokanałowość i&nbsplokalność - wyzwania dla centrów handlowych

Jak wynika z raportu „Przyszłość centrów handlowych” Polacy chętnie kupują w tego typu formatach sklepów, doceniając je za atrakcyjność cenową, różnorodność asortymentu, wygodę zakupów oraz profesjonalne doradztwo, czyli kluczowe aspekty związane z zakupami.

Jednocześnie oczekują od centrów handlowych zmian, m.in. poszerzenia propozycji rozrywki i gastronomii, zwiększenia różnorodności oferty między konkurencyjnymi galeriami oraz odpowiedzi na potrzebę kupowania w różnych kanałach. Chcą też lokalności i ograniczenia wpływu na środowisko.

Analiza przygotowana wspólnie przez Polską Radę Centrów Handlowych i firmę badawczą GfK weryfikuje postrzeganie centrów handlowych przez klientów, przedstawia siłę branży oraz identyfikuje jej główne wyzwania.

Do centrów handlowych nie tylko na zakupy

Obecnie centra handlowe to nie tylko miejsce zakupów ale również punkt spotkań i budowania więzi społecznych. Łączą w sobie przestrzeń dla handlu, rozrywki i gastronomii. Dają sieciom i markom możliwość rozwoju i budowania kompletnej i efektywnej sieci sprzedaży.

Aspekt społeczny jest unikalnym atutem centrów handlowych, zwraca na niego uwagę 40% badanych. Centra handlowe są też oceniane znacząco wyżej od innych kanałów za atrakcyjność cen, szerokość asortymentu, wygodę oraz kontakt ze sprzedawcą. W zależności od kategorii na centra handlowe wskazuje 26-30% badanych, podczas gdy na drugi, alternatywny kanał sprzedaży 15-20%. W pierwszych trzech kategoriach, na drugiej pozycji respondenci wskazali Allegro, a w kontekście porad sprzedawcy na małe, tradycyjne sklepy. W badaniu sprawdzono to na przykładzie zakupów w kategorii moda, która zajmuje ok. 50% powierzchni handlowej w galeriach.

Rynek handlu detalicznego w Polsce nie ogranicza się do centrów handlowych oraz e-commerce, które razem generują około 40% obrotów (30% centra handlowe i 10% online). Klienci mogą skorzystać z wielu alternatywnych kanałów sprzedaży, ok. 350 tys. sklepów stacjonarnych (w tym ok. 35 tys. zlokalizowanych w centrach handlowych) i 49 tys. sklepów internetowych. 

Raport "Przyszłość centrów handlowych" przygotowany przez Polską Radę Centrów Handlowych i firmę badawczą GfK

Stacjonarnie czy online?

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce, powodując wzrost liczby sklepów internetowych o blisko 50%. Powtarzające się ograniczenia w handlu stacjonarnym, dotyczące głównie dużych obiektów handlowych, skutkowały częściowym przeniesieniem sprzedaży do internetu. Widać przy tym dominującą pozycję platform internetowych typu Allegro czy Amazon, pełniących obecnie rolę hurtowni marek, czyli swego rodzaju galerii handlowych online. Obroty e-commerce również wzrosły, choć procentowo ich roczny udział w całości handlu detalicznego nie przekracza 10%. Polacy cenią zakupy online przede wszystkim za swobodny dostęp 24/7, łatwość porównania oferty i sprawdzenia opinii innych użytkowników oraz wygodę zakupów. Na te cechy zakupów w internecie wskazywało od 40% do 60% badanych.

Raport "Przyszłość centrów handlowych" przygotowany przez Polską Radę Centrów Handlowych i firmę badawczą GfK
Raport "Przyszłość centrów handlowych" przygotowany przez Polską Radę Centrów Handlowych i firmę badawczą GfK

„Choć dopiero otwieramy dyskusję na temat przyszłości handlu, już dziś wyraźnie widać, że kluczem do sukcesu będzie koncentrowanie się na kliencie i jego potrzebach. Jedną z nich jest zapewnianie pełnego i satysfakcjonującego doświadczenia zakupowego, niezależnie od kanału sprzedaży, czyli omnichannel. Klient może rozpocząć zakupy w jednej przestrzeni, a skończyć w innej. By się do tego dostosować, galerie handlowe muszą oferować kupującym jakościową obsługę, łatwość transakcji i coraz więcej rozwiązań, do których klienci przywykli, robiąc zakupy online. Jednocześnie centra muszą znaleźć nowy pomysł i format na gastronomię i rozrywkę w swoich przestrzeniach, czego oczekuje od nich ponad 50% respondentów”.

Krzysztof Poznański, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych

Jakie są oczekiwania klientów?

Dużym wyzwaniem dla centrów handlowych jest dopasowywanie oferty do lokalnego klienta i odróżnienie się od konkurencyjnych obiektów. Oferta powinna obejmować zarówno globalne brandy, jak i lokalnych przedsiębiorców, działających po sąsiedzku. Warto, aby zaskakiwała nowymi markami np. obecnymi dotychczas tylko online. Centra handlowe muszą też mieć pomysł na nieszablonową rozrywkę i gastronomię. Ważne są w tym aspekcie nietuzinkowa, wyróżniająca się oferta oraz atrakcyjny wygląd przestrzeni, np. odwoływanie się do atmosfery miasta lub dzielnicy, w której znajduje się centrum. Niezwykle istotna jest też współpraca z lokalnymi społecznościami i odpowiadanie na ich potrzeby oraz wyzwania współczesnego świata. Między innymi w zakresie dbania o środowisko, np. redukowania emisji gazów cieplarnianych, ograniczania zużycia energii i wody, zwiększania bioróżnorodności miast, czy wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego.


Fot.: stock.adobe.com/Nomad_Soul

Reklama