Robert Ogór, AMBRA: wprowadzamy znaczące podwyżki cen naszych produktów

Robert Ogór, AMBRA: wprowadzamy znaczące podwyżki cen naszych produktów

Grupa AMBRA opublikowała raport finansowy za trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022. W tym czasie sprzedaż spadła o 1,8% do 130,2 mln zł. Z powodu wzrostu cen zakupu niższa była także rentowność marży ze sprzedaży. Robert Ogór, prezes Grupy, zapowiada znaczące podwyżki cen.

Ceny produktów w górę

"Rosnące koszty zakupu stanowią wyzwanie dla rentowności naszej działalności. Dlatego wprowadzamy znaczące podwyżki cen sprzedaży naszych produktów" – powiedział Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA. Wyniki finansowe Grupy po trzecim kwartale roku obrotowego pokazują rezultaty pogarszających się nastrojów konsumenckich oraz ciągle rosnących kosztów.

Trudny kwartał dla Grupy AMBRA

Sprzedaż odnotowała spadek o 1,8% zatrzymując się na poziomie 130,2 mln zł. W trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23 spadkom rentowności marży towarzyszyły jednocześnie rosnące koszty dystrybucji (paliwa, wynagrodzenia). "Wzrost pozostałych kosztów działalności operacyjnej spowolnił natomiast w porównaniu do poprzednich kwartałów i wyniósł 7,7%" – czytamy w komunikacie firmy.

Niższa sprzedaż i presja kosztowa przełożyły się na spadek EBIT o 5,5 mln zł, czyli o 84,1% w porównaniu z trzecim kwartałem poprzedniego roku obrotowego. Stosunkowo mniejsze pogorszenie wyniku w spółkach ze stuprocentowym udziałem AMBRA S.A. pozytywnie wpłynęło na udziały mniejszości. W efekcie wynik netto przypadający akcjonariuszom większościowym spadał wolniej niż EBIT i wyniósł -0,5 mln zł.

Sprzedaż win

W trzecim kwartale najlepiej sprzedawały się wina musujące DORATO w Polsce i ZAREA w Rumunii osiągając dwucyfrową dynamikę sprzedaży. Podobnie jak w poprzednich kwartałach dynamicznie rosła sprzedaż napojów bezalkoholowych dla dzieci.

Sprzedaż do gastronomii osiągnęła poziom zbliżony do okresu przed pandemią COVID-19. Najbardziej znaczące spadki sprzedaży odnotowały wina spokojne w Polsce, w hiper- i supermarketach, czego rezultatem był spadek przychodów na tym rynku o 5,5%.

Na zagranicznych rynkach działalności Grupy AMBRA ponownie najszybszy wzrost został osiągnięty w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 15,5% (w walucie lokalnej). Na rynkach Czech i Słowacji sprzedaż liczona w koronach czeskich spadła natomiast o 1,6%


Fot. Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA (mat. własne redakcji)

Reklama