AMBRA: "Stoimy i będziemy stać po stronie wolnej i demokratycznej Ukrainy"

AMBRA: "Stoimy i będziemy stać po stronie wolnej i demokratycznej Ukrainy"

Grupa AMBRA, największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win, solidaryzuje sie z narodem ukraińskim i stanowczo sprzeciwia się rosyjskiej inwacji na Ukrainę.

Obywatele Ukrainy to nasze koleżanki i koledzy z pracy, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi. Teraz gdy zostali oni, a przede wszystkim ich bliscy w Ukrainie poddani tak ciężkiemu doświadczeniu wojny, narażeni na utratę życia, zdrowia, dobytku, suwerenności własnego kraju, nie możemy stać obojętnie.

Grupa AMBRA

Jak zaznacza AMBRA, firma zgodnie z przyjętymi wartościami wierzy, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do godności, wolności, samostanowienia. "Żadne też państwo nie powinno wbrew wyborom własnych obywateli przechodzić pod panowanie innego państwa" – podkreśla Grupa.

Już pierwszych kilka dni tej niesprawiedliwej i nieusprawiedliwionej wojny pokazuje, jaki ogrom cierpienia spada na ludność cywilną Ukrainy. To jej przede wszystkim postanowiliśmy nieść pomoc.

Grupa AMBRA

W tym celu Grupa przekazała obecnie darowiznę w kwocie 100 tys. zł na działania Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które na szeroką skalę prowadzi akcję humanitarną na terenach objętych działaniami zbrojnymi. Fundusze te wspomagają dostarczanie najbardziej potrzebnych pakietów pomocowych i żywności dla ofiar wojny, wsparcie przy ewakuacji osób oraz pomoc psychologiczną dla dzieci. AMBRA podejmuje również dalsze kroki zmierzające do długofalowego i systematycznego zapewnienia pomocy potrzebującym.

W akcje pomoce angażują się także pracownicy Grupy. "Wielu naszych pracowników podjęło się organizacji lub wspomożenia zbiórek na rzecz poszkodowanych, uciekających do Polski dzieci, w tym podopiecznych sierocińca we Lwowie" – informuje AMBRA.

Stoimy i będziemy stać po stronie wolnej i demokratycznej Ukrainy.

Grupa AMBRA

 

Reklama