Robert Ogór, AMBRA: „Przestrzeń dla innowacji jest wszędzie”

Robert Ogór, AMBRA: „Przestrzeń dla innowacji jest wszędzie”

Innowacja to pojęcie niezwykle szerokie. Nowatorskie rozwiązania i produkty mogą pojawić się w każdej kategorii. Szerokie możliwości są również w branży alkoholowej.

Rynek alkoholi, oprócz wysokiej wartości, otwiera też przed przedstawicielami branży szerokie możliwości. Robert Ogór, Prezes Zarządu AMBRA wskazuje, że pole do innowacji jest w tym przypadku ogromne.

W Polsce wydatki na napoje alkoholowe to około 40 mld zł, czyli gigantyczna sfera przede wszystkim emocji i aspiracji konsumenckich. Rzeczywiście można by powiedzieć, że wtórną rolę w tych przeżyciach, w tych właśnie doświadczeniach, sytuacjach odgrywa sama fizyczna charakterystyka produktu. Chociaż oczywiście tak nie jest. Wszyscy doskonale wiemy, że zwłaszcza w napojach alkoholowych, za kategoriami produktowymi stoją historie, często głębokie i prawdziwe. Szczególnie jeśli chodzi o kategorie takie jak wino czy whisky. 

Robert Ogór, Prezes Zarządu AMBRA

Emocje początkiem innowacji

Prezes AMBRY podczas Innovation Day 2021 niezwykle szeroko potraktował kwestię innowacyjności. Według eksperta powstanie nowatorskiego produktu jest poprzedzone aspiracjami twórców i emocjami. I to one odgrywają ogromne znaczenie w procesie kreacji innowacji. Zdaniem Roberta Ogóra – główne zdolności przedsiębiorstwa przenoszą się w stronę umiejętności poznawczych, a nie operacyjnych.

A więc można by powiedzieć, że źródła innowacyjności najpierw –  zanim zaczniemy mówić o tym jakie to są konkretnie algorytmy, czy to jest eksperymentowanie i uczenie się czy klasyczna eksploracja – zawsze trzeba upatrywać w tym na ile przedsiębiorstwo wykształca i posiada umiejętność poznania i rozumienia. Myślę, że to jest początek – ta kultura w przedsiębiorstwie. Gdzie najpierw poznajemy, a potem coś robimy.

Robert Ogór

„Przestrzeń dla innowacji jest wszędzie”

Prezes firmy AMBRA na jednym z paneli Innovation Day 2021 wysnuł tezę, że „przestrzeń dla innowacji jest wszędzie”. I słuchając argumentów eksperta – trudno się z tym nie zgodzić.

W związku z tym, że z wykształcenia nie jestem biznesmenem a filozofem, to uważam, że ilość rzeczy które nie istnieją jest nieskończenie większa niż te, które istnieją. Możemy to sobie wszyscy bardzo łatwo uzmysłowić. W związku z tym ilość rzeczy istniejących jest minimalnym wycinkiem tego, co jest możliwe, żeby było. I od tego tak naprawdę zaczyna się myślenie o innowacjach. I nie tylko o innowacjach. 

Robert Ogór

Pojęcie rozwoju w organizacji jest sprzężone z innowacjami. Jeśli przedsiębiorstwo chce się rozwijać musi stworzyć kreatywny plan na przyszłość. I przewidywać nowatorskie rozwiązania. Przestrzenią w której powinniśmy upatrywać miejsca na „nowe” jest tam, gdzie czegoś brakuje.

Jeżeli przyszłość nie ma być jedynie przyszłością, ale też dla nas rozwojem, to znaczy, że powstaną w tej przestrzeni przyszłości rzeczy nowe. A wiec właściwie szukając dla przedsiębiorstwa przyszłości jako rozwoju – cały czas poszukujemy w sferze tego, czego nie ma. Właściwie parafrazuję to, co zostało powiedziane na temat innowacyjności. Innowacyjność powstaje wtedy, kiedy powstaje rzecz której nie było. Oczywiście granice między rzeczą której nie było a zmianą są dosyć płynne, najczęściej mają charakter oceny, jakościowy, ale rzeczywiście w związku z tym ta przestrzeń dla innowacyjności jest ogromna, ponieważ już nie tylko na skutek pandemii czy innych zjawisk, gotowość i otwartość na rzeczy nowe rośnie. Ale po prostu przestrzeń zachowań i tego co się między ludźmi dzieje – wyobraźmy sobie jaką przestrzenią są te 40 mld wydatków na napoje alkoholowe. To jest nieskończone uniwersum. I w tym nieskończonym uniwersum jest tylko mały wycinek rzeczy, które istnieją. 

Robert Ogór

Równie ważna na poziomie kreacji innowacji jest otwartość na zmiany i nowości. Tu możemy upatrywać niebywałego potencjału rozwoju. Oczywiście przydatna jest płynność finansowa.

Natomiast jeżeli przyjmiemy, że potencjał wydatków jest w miarę stały to nadal potencjał tego co w tych zachowaniach może się zdarzyć innego niż do tej pory – jest ogromny. Zwłaszcza, że jeśli tak można powiedzieć – akurat w tej sferze zachowań, związanych z emocjami i napojami alkoholowymi, często bardzo otwarci są na coś nowego co się im przydarzy.

Robert Ogór

Innowacja realizacją potrzeb

Nowe rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorstwa są zwykle sumą potrzeb bezpośredniego klienta. Jednak skoro czasem sam konsument nie zdaje sobie sprawy z tego, że czegoś mu brakuje, to firmy muszą wykazać się rozbudowaną kreatywnością, by je zawczasu dostrzec i przekuć w innowację na miarę XXI wieku.

Można zadać pytanie jak wielki jest efekt kumulacji potrzeb. Od pewnych możliwości byliśmy odcięci – chociażby możliwości podróżowania. Raczej byłbym ciekawy jak bardzo teraz ta potrzeba eksperymentowania wybuchnie, gdy ograniczenie możliwości minie. Te elementy, które są przed nami zawsze wymagają jakiegoś bardzo specyficznego i można by powiedzieć, myślącego w poprzek patrzenia na przeszłość, po to by wyciągnąć z niej coś innego niż ekstrapolację, czyli coś takiego co spowoduje, że ta przyszłość, która z góry możemy powiedzieć, że będzie inna, niż  myślimy, aby z tego co się dzieje, chociażby ze zjawiska pandemii, które było nadzwyczajne, to znaczy że i skutki będą nadzwyczajne, chociażby jeśli chodzi o eksperymentowanie. 

Robert Ogór

 

Reklama