Skutki wojny odczuwa już połowa przedsiębiorców. A może być jeszcze gorzej

Skutki wojny odczuwa już połowa przedsiębiorców. A&nbspmoże być jeszcze gorzej

Wojna w Ukrainie ma negatywny wpływ na działalność ponad połowy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jak wynika z Barometru EFL, obecna sytuacja przywróciła bardzo pesymistyczne nastroje w sektorze.

Przedsiębiorcy nie widzą szans na poprawę swojej sytuacji w ujęciu krótkoterminowym. W II kwartale br. tylko 8% mikro, małych i średnich firm ocenia, że w kontekście obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja w ich branży poprawi się. Kwartał wcześniej, czyli przed wybuchem konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, optymizm wyrażało cztery razy więcej firm (33%).

Po pandemii nadszedł kolejny kryzys

"Dwa lata z koronawirusem wiele nauczyły polskich przedsiębiorców" – przyznaje Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. Firmy dostosowały się do nowej rzeczywistości, umożliwiły pracownikom przejście na pracę zdalną lub hybrydową, a wiele procesów zostało scyfryzowanych. "W obszarze inwestycji natomiast pandemia zmusiła do większej ostrożności i ich rozkładania w czasie" – dodaje prezes EFL.

Gdy przedsiębiorcy zaczęli planować kolejne miesiące z koronawirusem, nadszedł kolejny kryzys. Jak zaznacza Radosław Woźniak, wojna w Ukrainie nie pozostała bez wpływu na działalność polskiego sektora MŚP, choć doświadczenia z okresu pandemii sprawiły, że firmy zdają się być lepiej przygotowane na niespodziewane zdarzenia

Jednak doświadczenia pandemiczne sprawiły, że zaskoczenie nieprzewidywalnymi zdarzeniami nie jest już tak duże, że firmy są lepiej przygotowane i stąd nieco mniej przedsiębiorców odczuwa negatywne skutki wojny w Ukrainie niż kryzysu wywołanego koronawirusem. Ale każdy kolejny dzień konfliktu z pewnością będzie potęgował pesymizm Polaków.

Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL

Wojna nie tak straszna jak pandemia?

Ponad połowa firm wskazuje na negatywny wpływ wojny na ich działalność – 21% ocenia, że ma ona wpływ zdecydowanie niekorzystny, a kolejne 37,5% – raczej niekorzystny. 39% MŚP liczy, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w ogóle nie wpłynie na ich biznesy.

Porównując wpływ wojny i pandemii COVID-19 na działalność polskich przedsiębiorstw, drugie zdarzenie wydawało się zdecydowanie groźniejszym czynnikiem. W pierwszym pomiarze Barometr EFL po wybuchu pandemii w marcu 2020 roku, aż 90% badanych wskazało, że wpływ ten będzie niekorzystny (w tym 62% że będzie zdecydowanie niekorzystny). Tylko 9% liczyło na neutralność biznesową wirusa.

Przedstawiciele sektora MŚP odpowiedzieli, czy, a jeśli tak to w jaki sposób, ich firmy angażują się w pomoc Ukraińcom. 3 na 4 zapytanych (73%) wskazało, że nie angażuje się w pomoc. Wśród pozostałych dominują zbiórki finansowe i rzeczowe na rzecz Ukraińców (19%) oraz przekazanie środków finansowych na rzecz organizacji pomocowej (7%). 2% zatrudnia Ukraińców, którzy chcą zostać w Polsce i tutaj organizować swoje życie na nowo.

Perspektywy na przyszłość nie są optymistyczne

EFL w badaniu Barometr EFL już po raz kolejny zapytał przedsiębiorców z sektora MŚP, czy w kontekście obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian.

W porównaniu z pierwszym tegorocznym pomiarem (realizowanym w styczniu 2022 roku) w II kwartale br. widoczny jest dużo większy pesymizm. Tylko 8% przedsiębiorców ocenia, że sytuacja się poprawi, 45%, że pozostanie bez zmian, a 31% zapytanych jest zdania, że się pogorszy. Przed wypowiedzeniem wojny przez Rosję Ukrainie, która z pewnością miała znaczący wpływ na opinie przedsiębiorców, grupa optymistów była zdecydowanie większa. Co trzecia firma liczyła na lepszą kondycję, natomiast co piąta martwiła się, że będzie gorzej.

Biorąc pod uwagę wielkość firmy, wśród najmniejszych zatrudniających do 9 pracowników jest najwyższy odsetek optymistów (10%) jak i pesymistów (38%). W małych odsetki te wynoszą odpowiednio 9% i 26%, a w średnich 5% i 31%. Natomiast im większa firma tym więcej osób, które wskazują na brak zmian (mikro – 38%, małe – 46%, średnie – 52%).


Źródło: EFL Barometr
Fot. AdobeStock(SFIO CRACHO)

 

Reklama