PAIH powołuje zespół ds. Ukrainy. Grupa pomoże w relokacji firm do Polski

PAIH powołuje zespół ds. Ukrainy. Grupa pomoże w relokacji firm do Polski

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołała zespół ds. wsparcia biznesu polsko-ukraińskiego. Nowoutworzona grupa będzie koordynować relokację przedsiębiorstw zlokalizowanych na Ukrainie oraz pomoże w znalezieniu nowych rynków zbytu dla produktów dotąd eksportowanych głównie na wschód.

Celem prac zespołu wsparcia biznesu jest monitorowanie sytuacji na Ukrainie. Powołana przez PAIH grupa zajmie się identyfikacją ryzyk mogących mieć wpływ na funkcjonowanie polskich firm działających do tej pory na terytorium Ukrainy. Zespół wsparcia podejmie działania mające na celu zminimalizowanie następstw dla biznesu spowodowanych wojną na Ukrainie.

Świadomi skali konsekwencji dla firm, zarówno ukraińskich jak i np. polskich eksportujących na Ukrainę, podjęliśmy działania mające na celu ich wsparcie. To bardzo istotne, aby wesprzeć przedsiębiorców w podtrzymywaniu funkcjonowania ich biznesów. W ten sposób pomożemy ograniczyć ekonomiczne straty spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę.

Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii

Główne obszary działania zespołu wsparcia biznesu PAIH

Pierwszy zakres stanowią działania dla biznesu prowadzącego działalność operacyjną lokalnie na Ukrainie. PAIH pomoże w relokacji przedsiębiorstw do Polski. Agencja zapewni wsparcie w m.in. wyszukiwaniu terenów pod inwestycje, magazynów lub ogólnie rozumianych lokalizacji, gdzie firmy mające oddziały na terenach zagrożonych będą mogły przenieść swoją działalność. Oferta ta skierowana jest do firm nie tylko polskich ale także pochodzących z krajów UE.

Drugim ważnym aspektem jest wsparcie eksportu, który został zachwiany przez rosyjski atak na Ukrainę. PAIH wspomoże przedsiębiorców w znalezieniu nowych rynków zbytu dla zakontraktowanych czy już wyprodukowanych na ten rejon towarów. Zespół wsparcia biznesu nakieruje przedsiębiorców na nowe rynki zbytu oraz pomoże w wyszukiwaniu potencjalnych odbiorców.

PAIH wspomoże także firmy z branż, które ucierpiały ze względu na ograniczenie surowców i komponentów do produkcji pozyskiwanych z terenów objętych wojną. Agencja wskaże przedsiębiorcom gdzie znajdują się dane surowce oraz pomoże nawiązać kontakty bezpośrednie z podwykonawcami z danych sektorów.

Musimy być świadomi, że wiele podmiotów będzie miało bardziej lub mniej istotny spadek obrotów. Dla części firm istnieje jednak możliwość odtworzenia rynku eksportu czy znalezienia nowych dostawców w ramach przerwanych łańcuchów. Wkład PAIHu wydaje się być tutaj istotny.

Grzegorz Słomkowski, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

PAIH uruchomił specjalną infolinię dla firm potrzebujących wsparcia w relokacji biznesu do Polski z terytorium Ukrainy, konsultanci agencji czekają na zgłoszenia pod numerem +48 22 334 99 11. Kontakt możliwy jest też za pośrednictwem maila: ukraina@paih.gov.pl.


Źródło: PAIH

Reklama