Pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie z wyzerowaną stawką VAT

Pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie z wyzerowaną stawką VAT

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzona 0% stawka VAT dla nieodpłatnych dostaw oraz świadczeń na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych na Ukrainie.

Rozporządzenie obowiązuje czasowo i z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. Na ten moment preferencje zostały wprowadzone do 30 czerwca 2022 r.

Zerowa stawka VAT na pomoc dla Ukrainy. Kiedy ma zastosowanie?

Zgodnie z rozporządzeniem, zerowa stawka VAT znajduje zastosowanie dla nieodpłatnych dostaw oraz świadczeń usług, które realizowane są „na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy”. Co za tym idzie, kluczowym dla przyznania ulgi jest cel pomocy.

Stawka 0% podatku ma zastosowanie jedynie do dostaw lub świadczeń realizowanych na rzecz:

  1. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  2. podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
  3. jednostek samorządu terytorialnego.

Aby zastosować 0% stawki VAT wymagane jest odpowiednie udokumentowanie wsparcia. W rozporządzeniu mowa konkretnie o zawarciu pisemnej umowy, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie obowiązuje z mocą wsteczną, w przypadkach zrealizowanych już darowizn lub świadczeń (od 24 lutego do 4 marca 2022 r.) wymagane jest jedynie pisemne potwierdzenie dokonanych dostaw lub wykonanych usług.


Foto: stock.adobe.com/bartoshd

Reklama