Przedsiębiorców czeka nawet dwucyfrowy wzrost obciążeń podatkowych

Przedsiębiorców czeka nawet dwucyfrowy wzrost obciążeń podatkowych

2022 rok będzie dla przedsiębiorców oznaczał bardzo istotny wzrost obciążeń podatkowych i składkowych. Jak informuje Konfederacja Lewiatan, w niektórych przypadkach wyniesie on nawet kilkadziesiąt procent.

Kolejny rok pandemii wymusił na przedsiębiorcach wprowadzenie mnósta zmian, które komplikują dotychczasową sytuację firm. Do tego, 2022 rok to również czas, w którym wdrażane zostają przepisy Polskiego Ładu, a w tych odkrywane są kolejne błędy.

Składka zdrowotna naliczana od dochodu

Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan, zwraca uwagę na zmianę, która sprawia, że wszelkie trudności i problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, teraz będą komplikować obliczenie i zapłatę we właściwej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Mowa o zniesieniu zryczałtowanej składki zdrowotnej na rzecz składki naliczanej od dochodu.

Wszelkie korekty, błędy, spory z urzędami skarbowymi, przełożą się na problemy z rozliczeniem z ZUS. Ustawa wymusza aktualizację systemów księgowych, płacowych i sprawozdawczych, co poza poważnymi kosztami, generuje bardzo duże obciążenie pracowników odpowiedzialnych działów

Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan

Rok 2022 będzie czasem wielu zmian dla polskich przedsiębiorców

W kolejnym roku pandemii Covid-19 przedsiębiorcy zmuszeni zostali do wdrożenia wielkiej ilości zmian, która komplikuje bieżącą działalność i wymusza analizę i kalkulację czy obecnie stosowana forma opodatkowania jest najbardziej optymalną podatkowo – zwraca uwagę Konfederacja Lewiatan. 

Przeczytaj też:

Wprowadzony tzw. podatek minimalny, który w założeniu był dedykowany nielicznym największym firmom, uderza przede wszystkim w najmniejsze i będące w najtrudniejszej sytuacji krajowe firmy. Istotnie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności i koszty kalkulacji podatku.

Usługi księgowe i doradztwa podatkowego stały się pożądane jak nigdy wcześniej. I na pewno będzie też tak w 2022 r., ponieważ niemal każdego dnia odkrywane są kolejne błędy ustawodawcy. Już w krótkim okresie vacatio legis, w dwóch różnych ustawach, zmieniano przepisy Polskiego Ładu. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać kolejnych nowelizacji i objaśnień Ministra Finansów. Miejmy jedynie nadzieje, że wydanych możliwie szybko, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów i sporów podatników z administracją skarbową i ZUS.

Przemysław Pruszyński

Przyjazne otoczenie regulacyjne jest najważniejsze dla rozwoju firmy

We wszystkich badaniach Lewiatana, w których pytano o ocenę naszego systemu podatkowego, przedsiębiorcy wskazują, że najważniejsze dla rozwoju firmy jest przyjazne otoczenie regulacyjne. W szczególności: jednoznaczne i zrozumiałe przepisy prawa podatkowego, nowelizacje komunikowane z wyprzedzeniem, pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian, szybkie objaśnianie i interpretowanie przepisów przez ministra finansów i Krajową Administrację Skarbową. Stabilność i przewidywalność systemu podatkowego wskazywane są jako bardziej istotne, niż wysokość stawek podatkowych.

Polski Ład – ustawa uchwalona w ekspresowym tempie, bez poszanowania standardów prawidłowej legislacji

"Niestety, każdy kolejny rok przynosi wiele zmian, wprowadzanych z różnych pobudek i z różnym uzasadnieniem" – dodaje Przemysław Pruszyński i zwraca uwagę na różnice pomiędzy dotychczasowymi zmianami legislaccji podatkowej, a obecnie wprowadzanym Polskim Ładem:

W poprzednich latach tysiące stron legislacji podatkowej to przepisy służące „uszczelnieniu systemu podatkowego” oraz wprowadzające nowe podatki i opłaty, obecnie, wchodzący w życie Polski Ład ma zwiększyć progresywność klina podatkowego w celu pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej. Czyli nieznacznie obniżyć opodatkowanie i oskładkowanie osób z najniższymi wynagrodzeniami przy jednoczesnej drastycznej podwyżce obciążeń dla przedsiębiorców i osób lepiej zarabiających.

Przemysław Pruszyński

Podatkowy Polski Ład to ustawa, która z dniem 1 stycznia 2022 r., wprowadziła ogrom zmian w przepisach podatkowych oraz regulujących ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców i pracowników.

Ustawa ta liczy 276 stron, uzasadnienie do niej to kolejne 262 strony. Reguluje niezwykle delikatną materię zobowiązań daninowych obywatela wobec państwa. Została uchwalona w ekspresowym tempie, bez poszanowania standardów prawidłowej legislacji oraz z niewystarczającym – 6 tygodniowym vacatio legis. Tryb opiniowania projektu ustawy skrytykowały nawet instytucje odpowiedzialne za nadanie przepisom właściwego standardu legislacyjnego tj. Rządowe Centrum Legislacyjne oraz Biura Legislacyjne Sejmu i Senatu. To ostatnie wskazało, że proponowane przepisy budzą liczne zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

Przemysław Pruszyński

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Reklama