72% przedsiębiorców jest negatywnie nastawiona do Polskiego Ładu

72% przedsiębiorców jest negatywnie nastawiona do Polskiego Ładu

Prawie trzy czwarte polskich przedsiębiorców jest negatywnie nastawiona do zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Aż 91% uważa, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy powinny trafić do Polski jak najszybciej, bo są bardzo potrzebne – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Zdecydowana większość przedsiębiorców (72% – suma wskazań zdecydowanie i raczej nie popieram) jest negatywnie nastawiona do Polskiego Ładu. Poparcie wyraża tylko 19% przedsiębiorców, 9% nie ma zdania na ten temat.

 

Źródło: konfederacjalewiatan.pl/

Najbardziej krytycznie do rozwiązań podatkowych w Polskim Ładzie nastawione są duże firmy. Nie popiera ich aż 82% takich przedsiębiorstw. W przypadku firm średnich odsetek ten wynosi 71%, a małych 72%.

Przedsiębiorcy wobec Krajowego Planu Odbudowy

Zdecydowana większość (91% – suma wskazań zdecydowanie i raczej tak) pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że pieniądze z KPO powinny trafić do Polski jak najszybciej, bo są bardzo potrzebne. Jednakże 59% (w tym 66% dużych firm) jest przekonanych, że nie skorzystają z tych pieniędzy. Przeciwnego zdania jest 33% przedsiębiorców (w tym 24% dużych). 84% pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że ich firma bezpośrednio nie zyska na KPO, ale te pieniądze są Polsce potrzebne na reformy.

Źródło: konfederacjalewiatan.pl/


Trzy czwarte (76% – suma wskazań zdecydowanie i raczej nie) pracodawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ważne jest udowodnienie Unii Europejskiej naszych racji, nawet kosztem zablokowania dostępu do KPO.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu" przeprowadził w drugiej połowie października br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

 

Konfederacja Lewiatan jest polską organizacją biznesową reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia poand 4 100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Konfederacja Lewiatan zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców posiada przedstawicielstwo w Brukseli.

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Reklama