Ogłoszono nową ważną dla branży winiarskiej ustawę. Co się zmieni?

Ogłoszono nową ważną dla branży winiarskiej ustawę. Co się zmieni?

5 stycznia br. została ogłoszona ważna dla branży winiarskiej ustawa. Akt reguluje zasady wyrobu i znakowania fermentowanych napojów winiarskich oraz reguły prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu oraz organizacji rynku wina. Co to oznacza w praktyce?

Ustawa o wyrobach winiarskich z dnia 2 grudnia 2021 roku została opublikowana 5 stycznia br. w Dzienniku Ustaw. Przy pracach nad jej projektem uczestniczył ZP Polska Rada Winiarstwa. W najbliższym czasie możemy spodziewać się powstania projektów aktów wykonawczych.

Nowe definicje i kategorie winiarskie wprowadzone w ustawie

Ustawa wprowadza definicje nowych produktów i doprecyzowuje funkcjonujące już aktualnie pojęcia – informuje ZP PRW. Ważną zmianą jest rozróżnienie segmentów „cydr” i „perry”. W ustawie, poza funkcjonującymi już definicjami, dodano kategorie: „cydr jakościowy”, „perry jakościowe” oraz „cydr lodowy”, „perry lodowe”.

Nowo wprowadzone definicje systematyzują dodane kategorie. W myśl ustawy wyroby oznaczane jako:

  • cydr jakościowowy – to cydry o rzeczywistej wartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nie wyższej niż 8,5% objętościowych. To trunki otrzymany w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr jakościowy, z możliwością słodzenia moszczem jabłkowym, sokiem jabłkowym, zagęszczonym sokiem jabłkowym lub miodem;
  • perry jakościowe – to perry o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nie wyższej niż 8,5% objętościowych. To trunki otrzymany w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry jakościowe, z możliwością słodzenia moszczem gruszkowym, sokiem gruszkowym, zagęszczonym sokiem gruszkowym lub miodem;
  • cydr lodowy – to napoje o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7% do 15% objętościowych. Otrzymane w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr lodowy, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy;
  • perry lodowe – to napoje o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7% do 15% objętościowych. Otrzymane w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry lodowe, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy.

Przeczytaj też:

Ponadto w ustawie wprowadzone zostały definicje (a tym samym możliwość wytwarzania) cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych – to ważna dla krajowej branży winiarskiej zmiana. Jak zaznacza ZP PRW: za granicą popularność tego rodzaju wyrobów aromatyzowanych z roku na rok rośnie i już teraz stanowią one w Europie ok. 20% segmentu cydru.

W myśl ustawy:

  • cydr aromatyzowany – to napoje o zawartości alkoholu od 1,2% do 8,5% objętościowych włącznie. Muszą one zawierać co najmniej 85% objętościowych cydru lub wina jabłkowego, poddanych aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w ustawie lub barwienia;
  • perry aromatyzowane – to napój o zawartości alkoholu od 1,2% do 8,5% objętościowych włącznie. Muszą one zawierać co najmniej 85% objętościowych perry lub wina gruszkowego, poddanych aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w ustawie lub barwienia.

Znaczne ułatwienie dla małych producentów

ZP PRW zwraca również uwagę na wprowadzone w ustawie znaczące ułatwienia dla małych producentów. Związek zaznacza, że będą one dotyczyły nie tylko producentów wina, ale także jakościowych fermentowanych napojów winiarskich – win owocowych, cydrów, perry czy miodów pitnych.

Zmiany będą impulsem do rozwoju produkcji z własnych upraw i surowców pozyskanych we własnych gospodarstwach. Liczymy, że przyczyni się to do wzrostu popularności  lokalnych, jakościowych trunków.

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

To też może Cię zainteresować:

Nieścisłości ustawy z przepisami akcyzowymi

Problemem, na który zwraca uwagę Związek, a którego nie udało się rozwiązać, jest brak harmonizacji ustawy z przepisami regulującymi pobór akcyzy (klasyfikacją fermentowanych napojów winiarskich w Nomenklaturze Scalonej). Producenci liczyli na to, że ustawa o wyrobach winiarskich zostanie napisana w taki sposób, by mogli oni mieć pewność, iż fermentowany napój winiarski wyprodukowany zgodnie z tą ustawą, będzie też uznany za napój fermentowany pod względem akcyzowym.

Niestety nie udało się tego dokonać. Teraz zatem, branża potrzebuje zaangażowania Ministerstwa Finansów  w rozwiązanie tego problemu i uzgodnienia wytycznych zasad klasyfikacji.

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

 

Reklama