Wprowadzono nową kategorię winiarską – wina ziołowe

Wprowadzono nową kategorię winiarską – wina ziołowe

W ostatnich dniach opublikowane zostało rozporządzenie, które zmienia wymagania dotyczące win aromatyzowanych, określone w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina”  – donosi Związek Pracodawców Polska Rada Winiarska (ZP PRW).

Wprowadzona wśród przyjętych zapisów zmiana jest efektem wniosku ZP PRW. W rezultacie, do grupy nazw handlowych dodano nową kategorię – wino ziołowe.

Zgodnie z nową definicją, wino ziołowe to aromatyzowany napój na bazie wina:

  • który jest otrzymywany z wina, i w którym produkty sektora wina stanowią co najmniej 85 % całkowitej objętości,
  • który poddano aromatyzacji wyłącznie preparatami aromatycznymi uzyskiwanymi z ziół lub przypraw korzennych,
  • który nie został zabarwiony,
  • który ma rzeczywistą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 7% obj.”.

To dobra informacja dla producentów tego typu napojów. Teraz będą mogli stosować nazwy adekwatne do ich specyfiki  i zrozumiałe dla konsumentów.

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarska

 

Reklama