Po latach jako prezes zarządu, Luis Amaral stanie na czele rady nadzorczej

Po latach jako prezes zarządu, Luis Amaral stanie na czele rady nadzorczej

Wieloletni prezes Eurocash Luis Amaral zamierza stanąć na czele rady nadzorczej Spółki. Stanowisko prezesa zarządu z początkiem 2022 r. obejmie Paweł Surówka.

Luis Amaral, wieloletni prezes i pośrednio największy akcjonariusz Eurocash, planuje stanąć na czele rady nadzorczej Spółki. Jego intencją jest skoncentrowanie się na opracowaniu dalszej strategii rozwoju Grupy Eurocash oraz przekazanie bieżącego zarządzania spółką pozostałym członkom zarządu, w tym nowemu prezesowi.

To był dla mnie olbrzymi zaszczyt być prezesem Eurocash, pracując na rzecz rozwoju handlu niezależnego w Polsce i przede wszystkim wspierając naszych klientów, którzy są najtwardszymi i najlepszymi przedsiębiorcami, których miałem przyjemność poznać. Zamierzam wkrótce przejść do rady nadzorczej, skąd będę gwarantem misji wspierania niezależnych przedsiębiorców polskiego handlu, która zawsze będzie obsesją naszej firmy. Jestem przekonany, ze mój następca Paweł Surówka posiada kompetencje i doświadczenie, aby poprowadzić zarząd i całą Grupę Eurocash do realizacji jeszcze ambitniejszych wyzwań. Pracownikom firmy chciałbym powiedzieć, że zawsze będą częścią mojej rodziny i mam ich wszystkich w swoim sercu.

Luis Amaral, dotychczasowy prezes Eurocash

Funkcję prezesa zarządu od 1 stycznia 2022 r. będzie pełnić Paweł Surówka, doświadczony menedżer, w ostatnim czasie pełniący rolę doradcy zarządu Eurocash, a wcześniej związany z Grupą PZU, w której w latach 2017-2020 pełnił funkcję prezesa zarządu PZU.

Serdecznie dziękuję Luisowi Amaralowi oraz całej radzie nadzorczej za okazane zaufanie, powierzając mi rolę prezesa zarządu Eurocash. Jako jeden z największych polskich pracodawców, jedna z największych spółek pod względem obrotu oraz wiodąca platforma, na której opiera się niezależny handel w Polsce, Grupa Eurocash posiada ogromne możliwości i jeszcze większy potencjał. Jest to wielka odpowiedzialność wkraczać w rolę prezesa po osobie, która stworzyła tę spółkę od podstaw. Liczę jednak na to, że w gronie zarządu, przy czynnym wsparciu Luisa Amarala, rady nadzorczej oraz wszystkich pracowników zrealizujemy ogromny potencjał, który tkwi w Grupie Eurocash i będziemy kontynuować jej niebywałą historię sukcesu.

Paweł Surówka, nowo powołany prezes Eurocash

Przejście Luisa Amarala do rady nadzorczej Eurocash odbędzie się dwuetapowo. Z początkiem 2022 r. zmieni stanowisko z prezesa zarządu na członka zarządu. Następnie zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie Spółki, aby docelowo objąć funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

 

Reklama