Ponad 76 mln zł kary dla Eurocash za wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Ponad 76 mln zł kary dla Eurocash za wykorzystywanie przewagi kontraktowej

UOKiK nałożył na Eurocash karę w wysokości ponad 76 mln zł za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Dostawcy produktów rolnych i spożywczych do sklepów należących do spółki musieli ponosić wiele dodatkowych i nieuzasadnionych opłat.

Celem tych opłat było obniżenie przez Eurocash wynagrodzenia należnego kontrahentom spółki. Wartość nieuzasadnionynch korzyści osięgnięta przez spółkę w stosunku do podmiotów, do których dysponowała przewagą kontraktową wyniosła w latach 2018-2020 ponad 43 mln złotych. Decyzja UOKiK dotyczy relacji spółki z dostawcami produktów rolnych i spożywczych do tych sklepów.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka Eurocash pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych oraz nieuzasadnionych opłat. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. 

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Głównym przedmiotem działalności Eurocash jest hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku. Przedsiębiorca, również poprzez spółki zależne, jest właścicielem największej w Polsce sieci hurtowni i organizatorem licznych sieci sklepów, m.in.: ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Euro Sklep.

Eurocash odwoła się od decyzji UOKiK

Oświadczenie w tej sprawie wydała Grupa Eurocash. Jak czytamy, spółka nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKiK oraz ze stwierdzeniem, że posiada przewagę kontraktową nad zagranicznymi koncernami.

Jak się okazuje, wśród poszkodowanych według UOKiK dostawców są firmy będące częscią gigantów na skalę światową, w tym  Nestle (największy producent żywności na świecie), amerykański Kraft Heinz, francuski Danone czy też niemiecka Unternehmensgruppe Theo Müller.

Przeczytaj też:

Jak zapowiada Eurocash, w sprawie decyzji zostanie złożone odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK określił nieuczciwe praktyki stosowane przez Eurocash

Wśród usług, które nie były rzetelnie wykonywane przez Eurocash pomimo pobierania opłat od kontrahentów, było m.in. zapewnienie utrzymania w ofercie handlowej. Umowa nie gwarantowała jednak utrzymania sprzedaży produktów danego dostawcy przez określony czas i w konkretnych lokalizacjach. Jak wynika z postępowania, podmioty te były traktowane tak samo, jak te, które nie ponosiły dodatkowych opłat.

Pobierane przez Eurocash opłaty obejmowały również możliwość sponsorowania przez dostawcę spotkań integracyjnych sieci handlowej, jednak kontrahent, który chciał się tego podjąć, musiał w rzeczywistości ponieść z tego tytułu dodatkowe koszty.

Prezes UOKiK zakwestionował również opłaty za szkolenie personelu sklepów dotyczące technik sprzedaży towarów dostawcy. W rzeczywistości były to ogólne szkolenia ze sprzedaży różnych kategorii produktów (np. mięso, wędliny, owoce, warzywa), a nie asortymentu konkretnych dostawców, którzy za to zapłacili. Podobnie było z opłatami za edukowanie i informowanie franczyzobiorców o nowościach z oferty dostawców.

Analiza materiału dowodowego nie pozostawia wątpliwości, że celem wielu pobieranych przez Eurocash opłat nie było rzetelne wykonywanie usług, lecz pomniejszanie wynagrodzenia należnego dostawcom produktów rolnych i spożywczych.

Tomasz Chróstny

Eurocash z karą w wysokości 76 mln zł

Prezes UOKiK podjął decyzję o nałożeniu na spółkę kary opiewającą na ponad 76 mln złotych, tym samym zakończyło się postępowanie UOKiK względnem Eurocash. Podczas niego Urząd przyjrzał się ekwiwalentności świadczeń wzajemnych oraz zweryfikował czy usługi rzeczywiście były wykonywane. Wydana decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.