Które kampanie IKEA okazały się najbardziej kreatywne i rzetelne?

Które kampanie IKEA okazały się najbardziej kreatywne i rzetelne?

IKEA została nagrodzona aż 3 nagrodami podczas konkursu Złote Spinacze 2021. To największy konkurs PR w Polsce, który zwraca uwagę na najbardziej kreatywne i rzetelnie wykonane projekty w obszarze public relations zreazlizowane w Polsce.

IKEA w tym roku została nagrodzona aż trzema statuetkami. Jury konkursu nagrodziło złotym spinaczem kampanię „TAK! dla edukacji klimatycznej” w kategorii „Kampania Społeczna” oraz srebrnym w kategorii „Advocacy i Public Affairs” . Drugi srebrny spinacz został przyznany marce IKEA za kampanię „60 lat IKEA w Polsce. Na dobre i…na lepsze!” w kategorii „PR korporacyjny”.

Kampania społeczna "TAK! dla edukacji klimatycznej"

Kampania rozpoczęła się 22 kwietnia. Data oczywiśnie była przypadkowa, to właśnie tego dnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Akcja "TAK! dla edukacji klimatycznej" realizowana była w ramach partnerstwa przez WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki,UN Global Compact Network Poland, Onet.pl oraz IKEA Retail Polska. Wsparcie w działaniach dali: HAVAS PR WARSAW, VMLY&R oraz Wavemaker Poland.

W ramach kampanii społecznej zbierane były podpisy pod petycją, dzięki której tysiące ludzi w Polsce będzie mogło wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Jej celem było zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia podstawy programowej w szkołach o rzetelną i opartą na potwierdzonych danych naukowych edukację na temat zmiany i ochrony klimatu.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia podstawy programowej w szkołach o rzetelną i opartą na potwierdzonych danych naukowych edukację na temat zmiany i ochrony klimatu. W ramach kampanii społecznej pojawiła się petycja, w której swoje poprarcie wyraziło 62 tys. osób. A sama inicjatywa cieszyła dużym zainteresowaniem mediów – pojawiło się ponad 100 publikacji online.

Kampania "60 lat IKEA w Polsce. Na dobre i…na lepsze!"

To działania organizowane wokół 60-lecia współpracy IKEA z Polską. Projekt realizowany był wspólnie z agencjami: Garden of Words, Lucky You, Seven Dogs, VMLY&R oraz Wavemaker. W ramach kampanii powstała skuteczna strategia komunikacji, która opierała się na wartościach, misji oraz wspólnej historii łączącej firmę z Polską.

Kluczowe komunikaty kampanii dotarły do szerokiego grona odbiorców: klientów, interesariuszy i pracowników IKEA. Najważniejszym elementem komunikacji było podkreślenie wpływu jaki marka wywiera na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne w Polsce.

W 2021 roku opublikowaliśmy również raport podsumowujący działania biznesowe marki w naszym kraju. Raport IKEA Made in Poland 2021 opisujący inicjatywy zarówno Grupy Inter IKEA, jak i Grupy Ingka, jest podsumowaniem współpracy IKEA z Polską na przestrzeni 60 lat, ale również wizją na kolejne lata.

Reklama