Bunt Inwestorów Palikota: Niekorzystne warunki ugody mają doprowadzić do upadłości

Bunt Inwestorów Palikota: Niekorzystne warunki ugody mają doprowadzić do upadłości

Inwestorzy spółek Palikota jednoczą się w obliczu propozycji planu ugody. "Razem musimy podjąć  walkę i przeciwstawić się jednostronnym propozycjom układu z wystosowanym przez zarząd spółek MPWiW oraz TD" – piszą założyciele grupy zrzeszającej już niemal 300 wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli Palikota, który został upubliczniony we wrześniu 2023 roku zakłada między innymi pięcioletni okres spłaty gotówkowej zobowiązań w przypadku tzw. "małych wierzycieli", czyli osób, które zainwestowały kwotę do 25 900 zł. Więksi inwestorzy mogliby natomiast liczyć na zwrot 30% wierzytelności w gotówce, a reszty w formie kapitału spółki. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Bunt inwestorów Palikota

Wiele wskazuje na to, że propozycje Palikota nie spotykają się z dużą aprobatą inwestorów. Na Facebooku powstała dedykowana grupa, która zrzesza wierzycieli spółek Janusza Palikota. Mowa o osobach, które zainwestowały pieniądze w Manufakturę Piwa Wódki i Wina oraz/lub spółkę Tenczynek Dystrybucja. 

Celem grupy jest wymiana informacji oraz podejmowanie wspólnie "realnych działań". Według stanu na dzień 11 października br. znajdowało się w niej niemal 300 członków, którzy zostali zidentyfikowani na podstawie listy wierzycieli opublikowanej w KRZ.

Milionowe długi wobec wierzycieli

Historia spółek Palikota opierała się na kreatywnym i czasami kontrowersyjnym podejściu do marketingu. Nazwy produktów, takie jak "wódka Wyjebongo" czy "piwo Buh" wzbudzały zainteresowanie przedsiębiorców. Jednocześnie wybór społecznościowego sposobu finansowania skłaniał do wzięcia udziału w biznesie. Obecnie widzimy jednak, że nie było to wystarczające.

Według informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita", grupa kapitałowa MWPiW ma obecnie 1639 wierzycieli na kwotę 254,4 miliona złotych, a spółka Tenczynek Dystrybucja ma 2,3 tys. wierzycieli oczekujących na łącznie 84,4 miliona złotych. Razem to blisko 339 milionów złotych długów wobec 4 tysięcy osób

"Są tu zarówno osoby prywatne, które zainwestowały w pożyczki spółki Tenczynek ponad pół miliona zł, jak i np. znani sportowcy, ponad 800 tys. zł miała zainwestować jedna z najlepszych polskich narciarek" – podaje dziennik.

"Niesprawiedliwe" i "sprzeczne z prawem" propozycje ugody

Wierzyciele spółki Tenczynek Dystrybucja podnoszą poważne zarzuty wobec działalności spółki. Według informacji "Rz", istnieją podejrzenia, że środki z pożyczek udzielonych spółce Tenczynek Dystrybucja były przekazywane do innych spółek w grupie kapitałowej MWPiW.

Do tego dochodzi kwestia działającego na niekorzyść większych inwestorów układu, o którym we wrześniu br. pisaliśmy więcej w artykule: Palikot pokazał plan spłaty wierzycieli. Alternatywa to upadłość spółki. W liście, na który powołuje się "Rz", wierzyciele spółki Tenczynek Dystrybucja ujawnili, jaką propozycję ugody im zaproponowano.

"Najmniejsi gracze, z wierzytelnością do 10,5 tys. zł, mogą odzyskać 80 proc. tej kwoty w 48 ratach, osoby z II grupy z wierzytelnościami od 10,5 do 200 tys. zł, odzyskają jedynie 25 proc. kwoty w gotówce, i to w 120 ratach. Pozostałe 75 proc. wierzytelności zostanie przekonwertowane na coraz mniej warte akcje dłużnika. Posiadacze wierzytelności przekraczających 200 tys. zł dostaną 5 proc. wierzytelności głównej w 120 ratach, co dla wierzytelności np. pół miliona zł oznacza możliwość odzyskania 25 tys. zł w 120 ratach, a resztę w akcjach spółki" – cytuje dziennik.

Inwestorzy twierdzą, że proponowane warunki są rażąco niesprawiedliwe i sprzeczne z prawem. Są przekonani, że są one celowo tak niekorzystne, aby wierzyciele zagłosowali przeciwko układowi, co doprowadziłoby do upadłości spółki Tenczynek Dystrybucja, a winą za sytuację by obarczono wierzycieli.


foto: mat. prasowe

Reklama