Paweł Wyrzykowski: Wymagania regulacyjne na rzecz ochrony klimatu będą się zaostrzać

Paweł Wyrzykowski: Wymagania regulacyjne na rzecz ochrony klimatu będą się zaostrzać

Podczas Gali Liderów Rynku FMCG i Handlu 2023, Paweł Wyrzykowski z International Hub Food & Agri w Banku BNP Paribas Polska, przedstawił prelekcję dotyczącą zrównoważonej transformacji w sektorze spożywczym. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na wpływ, jaki zmiany klimatu wywierają na sektor rolno-spożywczy.

Rekordowe wzrosty temperatur

Wyrzykowski rozpoczął od tematu zmian klimatycznych, podkreślając ich znaczenie dla sektora spożywczego. Wskazał na obserwowany na przestrzeni ostatnich lat alarmujący wzrost temperatury w Europie.

W czasie ostatnich 5 lat Europa ociepla się w blisko dwukrotnie szybszym tempie niż świat ogółem.

Paweł Wyrzykowski, International Hub Food & Agri, Bank BNP Paribas Polska

Wyrzykowski przytoczył dane z 2022 roku. Wówczas podczas lata odnotowano: rekordowo wysokie temperatury, drugie najniższe w historii przepływy w rzekach europejskich oraz najszybsze tempo topnienia lodowców. Jak dodał, w 2023 roku sytuacja nie wygląda lepiej.

Rolnictwo bez wody?

Ważnym tematem w kontekście zmian klimatu, który poruszył prelegent, jest topnienie lodowców. Jak zaznaczył, w rekordowym pod tym względem 2022 roku, pokrywa lodowców alpejskich zmniejszyła się o 3 metry

Wyrzykowski wskazał, że postępujące w zastraszającym tempie topnienie lodowców ma bezpośredni wpływ na dostęp do wody pitnej oraz na nawadnianie pól uprawnych.

Ze względu na niski poziom rzek, który był związany z czasem topnienia lodowców, dostęp do wody dla rolników jest coraz trudniejszy. Już obserwujemy tego przykłady między innymi ze Szwajcarii, gdzie ze względu na suszę w 2022 roku producenci mleka musieli dostarczać krowom wodę helikopterami do swoich pastwisk.

Paweł Wyrzykowski, International Hub Food & Agri, Bank BNP Paribas Polska

Wyrzykowski podkreślił, że susza i niskie poziomy wód mają poważne konsekwencje dla produkcji rolnej. Przytoczył przykład Włoch, gdzie rolnicy na północy kraju muszą ograniczać zasadzenia ryżu ze względu na niskie przepływy i brak dostępu do wystarczającej ilości wody.

Regulacje będą przyspieszać 

Wyrzykowski przyznał, że w ciągu najbliższych lat w dalszym ciągu będziemy odczuwać wzrosty temperatur. Powołując się na scenariusz IPCC nakreślił możliwy przebieg zdarzeń.

Scenariusz bazowy, który najbardziej oddaje działania rządów i obecne zobowiązania do ograniczenia negatywnych skutków zmiany klimatu, mówi, że do końca stulecia temperatura na Ziemi wobec epoki industrialnej wzrośnie o blisko 3 stopnie Celsjusza, a później będzie dalszy wzrost.

Paweł Wyrzykowski

Jak zaznaczył Wyrzykowski, w związku z postępującymi zmianami klimatu, w najbliższych latach wymagania regulacyjne dotyczące ochrony środowiska będą się zaostrzać.

Dla sektora rolno-spożywczego mowa przede wszystkim o strategii European Green Deal oraz Farm to Fork, ale także m.in. Fit for 55 czy dyrektywach jak chociażby dyrektywa opakowaniowa, która już teraz wywiera znaczący wpływ na sektor.

Wśród głównych celów, które UE chce osiągnąć do 2030 roku Wyrzykowski wymienił m.in. 55% ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, spadek zużycia antybiotyków i pestycydów o 50%, ograniczenie nawozów o 20% czy ograniczenie marnotrawstwa odpadów o 50%. "Oznacza to, że będziemy produkować mniej żywności w tych warunkach i że ta żywność będzie droższa" – podsumował.


Foto: Paweł Wyrzykowski, International Hub Food & Agri, Bank BNP Paribas Polska (mat. redakcji)