ZPPHiU: Czynsze powinny być niższe w niedziele niehandlowe i w obliczu braków prądu

ZPPHiU: Czynsze powinny być niższe w niedziele niehandlowe i w obliczu braków prądu

W przypadku przestojów i utrudnień, jak brak prądu, czynsze i opłaty w centrach handlowych powinny być obniżane – zaznacza Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). To jeden z postulatów organizacji zrzeszającej ponad 150 firm, które znajdą się w Kodeksie Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców, nad którym pracuje ZPPHiU i PSNPH.

Najemcy powinni płacić mniej za przestoje z powodu braku prądu lub niedziel niehandlowych

"Uczciwe, równe i partnerskie relacje w biznesie zobowiązują, by niższe koszty przełożyć na swojego partnera biznesowego. Tymczasem właściciele i zarządcy galerii handlowych przekładają na najemców jedynie wzrosty i ryzyka" – zaznacza ZPPHiU.

Obecnie zdarzenia, które nie pozwalają prowadzić najemcom sprzedaży, nie wpływają na obniżenie opłat. Co więcej – jak wskazuje ZPPHiU – centra handlowe nigdy nie obniżyły ani czynszu, ani opłat eksploatacyjnych po zamknięciu handlu w niedziele – choć w te dni zrezygnowano z usług typu ochrona czy sprzątanie, a przychody najemców obniżyły się. "Dlaczego najemcy muszą płacić tyle samo także za okresy, w których nie mogą prowadzić sprzedaży?" – pyta ZPPHiU.

Mowa o wielu utrudnieniach, które mają miejsce każdego dnia

Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU, zwraca jednak uwagę, że utrudnienia, które należałoby uregulować, są na porządku dziennym w funkcjonowaniu sklepów czy punktów usługowych w centrach handlowych. Nie chodzi zatem wyłącznie o ekstremalne sytuacje, na które zarządcy nie mają wpływu. "Często to naprawy, prace techniczne, konserwacyjne i podobne – prowadzone na terenie obiektu i utrudniające klientom dotarcie do najemcy, a tym samym istotnie wpływające na poziom jego sprzedaż" – dodaje Zofia Morbiato.

"Takie sytuacje powinny być jasno i jednoznacznie definiowane w ramach relacji biznesowych między właścicielami centrów handlowych a najemcami i w sposób transparentny obniżać poziom ponoszonych opłat. Zwłaszcza, jeśli trwają dłużej – jak na przykład remonty parkingów czy dużych fragmentów obiektu. Nie mówiąc już o braku prądu – nie można żądać zapłaty, jeśli nie ma możliwości handlu! Takich zdarzeń może być wiele" – zaznacza dyrektor generalna ZPPHiU.

Powstanie Kodeks Najlepszych Praktyk

Jak dodaje przedstawicielka ZPPHiU, nadszedł najwyższy czas, aby takie kwestie zostały uwzględnione w umowach i respektowane jako prawa najemców. W tym celu ZPPHiU wspólnie z PZNPH zaprezentują Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców oraz przeprowadzą debaty i dyskusje podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU oraz PZNPH w dniu 12 października 2022 roku.

W czasie Kongresu omówione zostaną zapisy Kodeksu Cywilnego chroniące najemców oraz ich uchylanie w umowach najmu przez wynajmujących, najlepsze praktyki w umowach najmu i w procesie inwestycyjnym. Uczestnicy wymienią się doświadczeniami długoletniego funkcjonowanie  w centrach handlowych. W Kongresie wezmą udział przedstawiciele najemców – sklepów i punktów usługowych działających w centrach i galeriach handlowych.


Foto: mat. prasowe

Reklama