PSNPH: Najemcy finansują branżę centrów handlowych

PSNPH: Najemcy finansują branżę centrów handlowych

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zwraca uwagę, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów. To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing.


Dodatkowo najemcy w centrach handlowych pokrywają wszystkie podatki odprowadzane przez centra handlowe do budżetu państwa i samorządów:
•    Podatek CIT – ponad 500 mln zł rocznie
•    Podatek od nieruchomości w wysokości ponad 600 mln zł rocznie
•    Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości ponad 200 mln zł rocznie
•    Podatek VAT generowany przez najemców centrów handlowych sięga 4 mld zł rocznie

Należy upowszechnić realia i szeroko wyjaśnić prawdziwe informacje o tym, kto realnie finansuje branżę, w której działają właściciele i zarządcy centrów handlowych – to najemcy, którzy pokrywają wszystkie koszty, a tym samym ponoszą swoje ryzyko biznesowe i wszystkie ryzyka związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych.

Zofia Morbiato, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH)

Jak wyjaśnia Prezes PSNPH, dotyczy to zarówno kwestii użytkowych – jak obsługa techniczna, ochrona, sprzątanie, marketing przygotowanie i utrzymanie części wspólnych, czyli korytarzy, toalet, ławek czy punktów relaksu – ale także podatków czy ekologii. To najemcy opłacają ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, a nawet budowę i obsługę instalacji fotowoltaicznych czy innych nowatorskich rozwiązań ekologicznych. Co więcej – to najemcy, a nie centra handlowe dają miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób w Polsce. To najemcy finansują i budują wartość centrów handlowych – bo to od atrakcyjności sklepów zależy ruch w galeriach.

Ponadto jak wskazuje ZPPHIU, w ciągu ostatnich lat systematycznie rosną koszty najemców w centrach handlowych. Dotyczy to bieżącego prowadzenia i utrzymania biznesu – co sprawia, że rentowność działalności firm handlowo-usługowych korzystających z przestrzeni w galeriach handlowych spada i nie widać perspektyw na zmianę trendu. Aż o 80% wzrosły ceny energii, zwiększyły się czynsze, kursy walut (rozliczenia są realizowane w euro), wynagrodzenia, koszty transportu oraz usług dodatkowych.


Fot.: mat. prasowe

Reklama