Kolejne postępowania wobec sieci. Żabka, Dino i Selgros pod lupą UOKiK

Kolejne postępowania wobec sieci. Żabka, Dino i Selgros pod lupą UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowania wyjaśniające wobec kolejnych sieci handlowych. Do tej pory prezes UOKiK skontrolował już Auchan i Carrefour. Teraz sprawdzi, czy Żabka, Dino oraz Transgourmet (właściciel Selgros Cash&Carry) nie wykorzystują przewagi kontraktowej wobec swoich dostawców.

Zastrzeżenia prezesa UOKiK budzą niektóre opłaty pobierane od kontrahentów przez Żabka Polska, Dino Polska oraz Transgourmet Polska – właściciela sieci Selgors Cash & Carry.

Branża handlowa pod lupą UOKiK

Prezes UOKiK prowadzi obecnie badanie rynku, w którym sprawdza m.in. czy warunki usług świadczonych przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych mogą stanowić przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Sprawdzane usługi polegają na wykonywaniu na rzecz dostawcy rozmaitych świadczeń związanych ze sprzedażą towarów, np. z zakresu marketingu czy logistyki. Sieć pobiera w zamian za nie różnego rodzaju opłaty okołosprzedażowe.

Pierwsze postępowania wyjaśniające oparte na ustaleniach tego badania dotyczyły spółek Carrefour i Auchan Polska. W kolejnych Prezes UOKiK sprawdzi praktyki Żabka Polska, Dino Polska i Transgourmet Polska (właściciel sieci Selgros Cash & Carry).

Dino i Selgros pobierają nieuzasadnione opłaty od dostawców?

Dino Polska i Transgourmet Polska pobierają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłaty za transport produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji towarów jest jednak nieodłączną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny one ponosić we własnym zakresie.

Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto zakres niektórych usług świadczonych przez trzy spółki na rzecz dostawców może być określany w niejasny sposób.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy muszą płacić za czynności, które stanowią integralną część działalności sieci lub nie wiedzą, jakie konkretne działania będą realizowane przez większego kontrahenta na ich rzecz. Takie praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Sprawdzamy, czy właśnie tak jest w przypadku Żabka Polska, Dino Polska i Transgourmet Polska.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Sieciom handlowym mogą grozić olbrzymie kary

Postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Jeśli w ich trakcie potwierdzi się, że sprawdzane praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, wówczas Prezes UOKiK może postawić zarzuty przedsiębiorcom.

Organizatorom sieci handlowych może wówczas grozić kara w wysokości do 3% rocznego obrotu. Za podobne praktyki Prezes Urzędu nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash.

Ponadto UOKiK przygotowuje raport dotyczący opłat za usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych.

Reklama