UOKiK wszczął postępowanie w sprawie Carrefour i Auchan

UOKiK wszczął postępowanie w sprawie Carrefour i Auchan

Pod lupą prezesa UOKiK znalazły się usługi świadczone przez Carrefour i Auchan Polska. Chodzi o działania na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych. Spółki mają pobierać specjalne opłaty logistyczne, które mogą stanowić nadużycia kontraktowe. Sprawa jest w toku.

Zastrzeżenia UOKiK

Zastrzeżenia wzbudziły praktyki spółek Carrefour i Auchan Polska. Jak wynika z ustaleń Urzedu, przedsiębiorcy wymagają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłat za usługi polegające na transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów.

Jednakże wspomnany system dystrybucji towarów stanowi integralną częścią modelu biznesowego sieci, dlatego też wszelkie koszty wynikające z jego działalności powinny zostac pokryte z zasobów podmiotów administrujących magazynami, a zatem z funduszy własnych sieci handlowych. Zatem wprowadzenie opłat logistycznych jako dodatkowego kosztu umowy może stanowić nieuzasadnione obciążenie kontrahentów. UOKiK dodatkowo sprawdza czy zakres usług marketingowych wykonywanych przez przez Carrefour i Auchan Polskaobie na rzecz dostawców jest określony w wystarczająco jasny sposób.

Wszcząłem postępowania wyjaśniające aby dokładnie sprawdzić, czy część opłat pobieranych od dostawców, w tym rolników, nie ma na celu nieuczciwego przerzucenia na nich kosztów działalności sieci handlowych. Nieprecyzyjne określenie usług, które mają być świadczone przez sieci, może z kolei powodować, że dostawcy na etapie zawierania umowy mogą nie wiedzieć, jakie konkretnie działania powinny być realizowane przez sieci na ich rzecz. To kontynuacja naszych działań dotyczących praktyk sieci handlowych związanych z pobieraniem opłat od dostawców. Kończymy również badanie rynku, z którego opublikujemy raport. Nie wykluczamy nowych postępowań w sprawie praktyk kolejnych spółek

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Co dalej?

Jak tłumaczy Urząd – postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Obecnie organ musi ustalić czy praktyki, które wzbudzają zastrzeżenia są w rzeczywistości nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. Jeśli okaże się, że tak, to wówczas Prezes UOKiK może postawić zarzuty Carrefour i Auchan Polska.

Jakie byłyby konsekswencje dla sieci w razie potwierdzenia zarzutów? Może im grozić kara w wysokości do 3% rocznego obrotu. Przypomnijmy, że za podobne praktyki Prezes UOKiK nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł. Wówczas została ukarana spółka Eurocash.


Fot. mat. prasowe

Reklama