Już 40% Polaków sięga po piwa 0,0%. W której grupie są najpopularniejsze?

Już 40% Polaków sięga po piwa 0,0%. W której grupie są najpopularniejsze?

W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat widoczna jest zmiana w strukturze spożywanego piwa. Jak w 2022 roku zmienia się sposób spożywania trunku z pianką? Czy piwa bezalkoholowe wyprą tradycyjny wariant z procentami?

Według danych z ostatnich trzech lat wynika, że na polskim rynku spada udział piw alkoholowych. Konsekwentnie wzrasta natomiast zainteresowanie wariantami bezalkoholowymi[1]. Według sondażu SW Research, w ciągu ostatnich 2 tygodni po piwo bezalkoholowe sięgnęło nieco ponad 40% badanych. Dla porównania, piwo alkoholowe piło w tym samym czasie 65% Polaków.

Piwo bezalkoholowe nie ma płci?

Na przestrzeni analizowanych przez SW Research dwóch tygodni, średnie spożycie piwa bezalkoholowego w Polsce wśród osób deklarujących jego spożycie w tym samym okresie wyniosło 2,8 litra na osobę. Kto sięga po nie najczęściej?

Wiele osób postrzega piwo bezalkoholowe jako napój głównie dla kobiet. Z jednej strony, faktycznie to kobiety (44%) częściej niż mężczyźni (36%) deklarują spożycie piwa bezalkoholowego, z kolei w przypadku piwa alkoholowego sytuacja kształtuje się dokładnie odwrotnie – mężczyźni (72%) sięgają po nie częściej niż kobiety (58%).

Jednak to mężczyźni, a nie kobiety, które deklarują picie piwa 0% w ostatnim czasie konsumują średnio większe ilości tego napoju (2,2 litra vs 3,6 litra w ciągu ostatnich 2 tygodni w przypadku kobiet). Kobiety spożywają więc piwo 0% częściej niż mężczyźni, ale w mniejszych ilościach.

Młodsi piją piwa 0% częściej

Popularność spożycia piwa bezalkoholowego zależy również od wieku Polaków. Im młodsi badani, tym częściej spożywają oni piwo bezalkoholowe. Wskaźnik częstości spożycia pozbawionych alkoholu piw ze względu na wiek kształtuje się następująco:

  • w przypadku osób w wieku 18-29 lat wskaźnik częstości spożycia wyniósł 51%,
  • dla Polaków w wieku 30-44 lata – 46%,
  • dla badanych w wieku 45-59 lat – 40%,
  • w grupie 60 lat i więcej – 26%.

Najwięcej piwa bezalkoholowego spożywa jednak nie grupa 16-29-latków (średnio 2,4 litra), a 30-44-latków (3,6 litra). Dla porównania wśród badanych w wieku 45-59 lat był to średnio 2,5 litra, a pośród najstarszych Polaków – 2,2 litra. Powyższe różnice należy uznać za znaczące – piwo bezalkoholowe zdecydowanie lepiej przyjęło się wśród młodszych konsumentów, natomiast najstarsi Polacy nadal zdecydowanie częściej sięgają po piwo w wersji alkoholowej.

Popularniejsze w dużych miastach

Dodatkowo widoczne są różnice w ilości spożywanego piwa bezalkoholowego wśród Polaków mieszkających w miejscowościach różnej wielkości – osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców piją go średnio o 44% więcej niż mieszkańcy wsi. Dokładne dane dotyczące ilości spożywanego piwa bezalkoholowego wyglądają następująco:

  • mieszkańcy miast powyżej 500 tys. – 3,6 litra,
  • miast 100-500 tys. – 3,2 litra,
  • miast do 100 tys. – 2,6 litra,
  • wsi – 2,5 Iitra.

Im większa miejscowość zamieszkania, tym popularniejsze jest sięganie po większą ilość piwa bezalkoholowego.


Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18–78 lata. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 832 wywiady. Badanie było realizowane w terminie 14-15 czerwca 2022 r. przez agencję SW Research. Zastosowano wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

[1] NielsenIQ 2022, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Beer), wolumen sprzedanego piwa i sprzedanego alkoholu w piwie, z wyłączeniem marek własnych, skumulowane okresy: I – XII 2019, I - XII 2020, I - XII 2021, kategoria: Piwo.

Foto: StockAdobe(bodnarphoto)

Reklama