Dino rozszerza działalność. Czy sklepy sieci będą otwarte w niedziele?

Dino rozszerza działalność. Czy&nbspsklepy sieci będą otwarte w&nbspniedziele?

Dino Polska podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy poszerzyło swoją działalność o parę obszarów. Wśród nich znalazły się m.in. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego czy działalność obiektów kulturalnych. Wcześniej rozszerzenia te były wykorzystywane przez sieci, aby obejść zakaz handlu w niedzielę.

Zakaz handlu w niedziele

Od 1 lutego br. w życie weszły przepisy zaostrzające niedzielny zakaz handlu. Główną zmianą było wprowadzenie pojęcia przeważającej działalności. W rezultacie zamknięto wtedy furtkę wszystkim sieciom, które do tego czasu otwierały swoje sklepy w niedziele pod pretekstem działalności pocztowej.

Ustawa uszczelniająca niedzielny zakaz handlu zakłada jednak pewne wyłączenia. Najpopularniejszym z nich jest to dotyczące prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Właśnie z tego wyłączenia zdecydowało się skorzystać kilka sklepów. Pierwsza kontrola GIP-u wykazała, że otwierały swoje placówki jako czytelnie lub wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Dino rozszerza działalność. Czy sklepy otworzą się w niedziele niehandlowe?

Przepisy uszczelniające niedzielny handel obowiązują od lutego. Kilka miesięcy po ich wprowadzeniu, na rozszerzenie swojej działalności zdecydowało się Dino Polska. W maju tego roku sieć liczyła już 1880 placówek w całym kraju, choć ich liczba wciąż się powiększa. 

Podczas walnego zgromadzenia Dino Polska, które odbyło się 24 czerwca podjęto uchwałę, w ramach której profil działalności firmy rozszerzył się o kolejne obszary. Wśród nich znalazły się m.in:

  • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
  • działalność agentów turystycznych,
  • działalność obiektów kulturalnych,
  • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Część spośród wprowadzonych uchwałą rozszerzeń działalności Dino Polska, jednocześnie jest obszarami objętymi wyłączeniem z zakazu handlu w święta i niedziele niehandlowe. Nic więc dziwnego, że wielu komentatorów przewiduje kolejny ruch sieci, jakim miałoby być otworzenie sklepów w dni objęte zakazem.

Dino Polska na ten moment nie komentuje tych spekulacji. W uzasadnieniu zmiany statutu spółki, które zostało opublikowane na miesiąc przed zgromadzeniem, wskazano jednak, że zmiany mają "techniczny charakter", a ich celem jest "umożliwienie ewentualnego podjęcia dodatkowych działalności przez spółkę w przyszłości, jeżeli zarząd spółki uzna to za uzasadnione biznesowo". 

Reklama