Polska Rada Centrów Handlowych z&nbspnowym zarządem

Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Centrów Handlowych udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonało wyboru nowego. 

W skład nowego Zarządu PRCH, który będzie pełnił dwuletnią kadencję w latach 2022-2024, powołani zostali: Karol Bartos, Agata Brzezińska, Jan Dębski, Justyna Kur, Anna Malcharek, Urszula Matej-Bil, Dominik Piwek, Krzysztof Poznański, Piotr Staniszewski i Aleksandra Zentile-Miller.

Podczas Walnego Zgromadzenia uzupełniono też skład Komisji Rewizyjnej o dwóch nowych członków. Na inauguracyjnym spotkaniu nowy Zarząd wybrał Jana Dębskiego na prezesa, a Annę Malcharek i Piotra Staniszewskiego na wiceprezesów PRCH.

Bardzo się cieszę, że Polska Rada Centrów Handlowych ma jasną wizję rozwoju, a nowo wybrany Zarząd uzyskał bardzo silny mandat od członków stowarzyszenia. Wszystkie osoby powołane dziś w skład Zarządu były też jego członkami w poprzedniej kadencji. Oznacza to, że członkowie PRCH zdecydowali o kontynuacji działań organizacji zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji.

Jan Dębski, prezes zarządu PRCH

Z pełnienia funkcji członków zarządu zrezygnowali Leszek Sikora oraz Aleksander Walczak. W trakcie Walnego Zgromadzenia członkowie stowarzyszenia uzupełnili także skład Komisji Rewizyjnej dokonując wyboru dwóch nowych członków: Magdaleny Łukaszewskiej z Pradera Management i Krzysztofa Sakierskiego z NGL Advisory. Tym samym Komisja Rewizyjna wróciła do pełnego, statutowego składu czterech osób.


Fot. mat. prasowe

Reklama