Liczba sklepów Pepco wyższa od założeń. Grupa rewiduje cele otwarć

Liczba sklepów Pepco wyższa od założeń. Grupa rewiduje cele otwarć

Pepco Group opublikowało śródroczne wyniki finansowe za półroczny okres zakończony 31 marca 2022 r. W tym czasie przychody Grupy wzrosły o blisko 19% r/r. W tym czasie firma mocno inwestowała w ekspansę sklepów.

Grupa Pepco rośnie

Grupa Pepco jest właścicielem sklepów Pepco oraz Dealz w Europie, a także Poundland w Wielkiej Brytanii. Od czasu złagodzenia restrykcji wynikających z pandemii, firma utrzymuje dobre wyniki. 

W okresie ośmiu tygodni po zniesieniu restrykcji pandemicznych (marzec-maj) średnia tygodniowa sprzedaż w Pepco wzrosła o 13,7% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Natomiast wskaźnik sprzedaży LFL całej Grupy w marcu wyniósł prawie 20%.

Wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji związanych z pandemią, do sklepów chętnie wracali klienci, a kontynuacja tego zjawiska w III kwartale zaowocowała wzrostem sprzedaży Grupy w warunkach porównywalnych powyżej poziomu sprzed pandemii, w porównaniu do tego samego okresu sprzed trzech lat.

Trevor Masters, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group

Przychody Grupy w pierwszym półroczu wyniosły 2 372 mln euro, co oznacza wzrost o 18,9% r/r, z PEPCO na czele, które osiągnęło wzrost o 26,1%. 

W tym samym czasie bazowa EBITDA w wysokości 347 mln euro wzrosła o 7,3% dzięki stałemu wzrostowi przychodów, w szczególności w segmencie PEPCO (produkty w zróżnicowanych cenach, z wiodącym udziałem odzieży). 

Wzrost bazowego zysku przed opodatkowaniem zatrzymał się na poziomie 28,5%. Wynika to z niższych kosztów odsetkowych w ujęciu rok do roku po refinansowaniu związanym z oferta publiczną, przeprowadzoną w maju 2021 r., kiedy to dokonano go na znacznie korzystniejszych warunkach. 

Pepco stawia na ekspansję

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego 2022 Grupa kontynuowała ekspansję nowych sklepów wszystkich swoich marek.

Liczba otwieranych sklepów przewyższyła prognozy – w ciągu półrocza otwarto 235 nowe sklepy netto, bez uwzględnienia wpływu zamknięcia przynoszących straty 43 sklepów Fultons (Fultons zostało przejęte przez Poundland w roku obrotowym 2021). Kolejne 586 placówek zostało zmodernizowanych, co, jak informuje Grupa, przyczyniło się do wzrostu sprzedaży w ujęciu LFL o 5,3%.

W tym czasie Grupa mocno inwestowała w ekspansję sklepów. W rezultacie wzrosło także zadłużenie netto firmy, które na dzień 31 marca wyniosła 1 442 mln euro – co oznacza wzrost o ponad 180 mln euro względem poprzedniego roku

Teraz Grupa Pepco podwyższa swój cel, którym obecnie jest otwarcie około 450 nowych sklepów netto w ciągu całego roku.

Z tego trudnego okresu wyszliśmy silniejsi, bardziej odporni i więksi, ponieważ przyspieszyliśmy otwarcia nowych sklepów. Zmodernizowaliśmy też sklepy i udoskonaliliśmy ofertę, a sam biznes uprościliśmy dzięki redukcji kosztów i skali działalności.

Trevor Masters

Fot. mat. własne redakcji