Budowa gorzelni Stock Polska przyspiesza. Jak obecnie wygląda prace? [FOTO]

Budowa gorzelni Stock Polska przyspiesza. Jak obecnie wygląda prace? [FOTO]
Gorzelnia Stock Polska Gorzelnia Stock Polska Gorzelnia Stock Polska Budowa gorzelni Stock Polska przyspiesza. Jak obecnie wygląda prace? [FOTO]

Budowa gorzelni Stock Polska ruszyła w październiku 2021 roku. Po kilku miesiącach producent informuje o postępach w pracach.

Sfinalizowane prace ziemne, dobiegające końca prace fundamentowe oraz dostarczone kilkunastotonowe kolumny destylacyjne, które wkrótce zostaną spionizowane – oto budowa gorzelni Stock przy ulicy Krochmalnej w Lublinie, która idzie pełną parą i zgodnie z planem.

Nowa gorzelnia Stock Polska w budowie

Na placu budowy już stoi zbiornik buforowy oczyszczalni ścieków, dostarczono także tzw. kolumny destylacyjne i wyparkowe – wielkogabarytowe urządzenia, które stanowić będą kluczowy element powstającej gorzelni.

Od producenta z Indii, przez Antwerpię i Gdańsk, przyjechało do Lublina sześć kolumn oraz instalacja wyparna. Proces transportu i rozładunku tak dużych elementów konstrukcyjnych był dość skomplikowany – wystarczy wspomnieć, że przy przenoszeniu kolumn z ciężarówek na teren budowy brały udział dwa specjalistyczne dźwigi.

Równie złożony i technologicznie wymagający jest proces pionizacji kolumn, który zaplanowany został na koniec czerwca. Kolejnym transportem przyjedzie na lubelski plac budowy wielkogabarytowa suszarnia, która po dostawie zostanie zamontowana na płycie fundamentowej budynku. Warto dodać, że tylko w pierwszej fazie budowy nowej gorzelni Stock wykorzystano aż 320 ton stali.

Jak będzie wygląda inwestycja?

Największym elementem zespołu budynków nowej gorzelni będzie tzw. budynek procesowy, czyli hala, gdzie odbywać się będą wszystkie etapy produkcji alkoholu: od mielenia zboża, poprzez fermentację aż po destylację. W drugim budynku znajdzie się kosz przyjęciowy –gdzie będzie dostarczane zboże do produkcji spirytusu oraz odbierany susz poprocesowy wykorzystywany do produkcji pasz dla zwierząt.

Część z naturalnych odpadów będzie ponownie wykorzystywana aby być w zgodzie z aktualnymi trendami gospodarki obiegu zamkniętego oraz koncepcji "less waste". Powstanie także pięć silosów zbożowych, dobowe zbiorniki miksujące, budynek suszarni, oczyszczalnia ścieków i budynek biurowo-techniczny, w którym znajdować się będzie laboratorium i główna sterowania.

Lubelska gorzelnia

Przypomnijmy – na terenach działki przemysłowej Stocka w Lublinie od strony torów kolejowych, powstaje nowoczesna, ekologiczna gorzelnia, której docelowa wydajność wyniesie 100 tysięcy litrów spirytusu dziennie. Jest to jedna z największych w ostatnich latach inwestycji na Lubelszczyźnie, której koszt oszacowano na ponad 120 milionów złotych i która jest w całości realizowana ze środków własnych Stock Polska.

W gorzelni znajdzie zatrudnienie około 30 nowych pracowników. Zyskają także rolnicy z Lubelszczyzny, ponieważ produkcja odbywać się będzie przy wykorzystaniu kukurydzy, żyta, pszenżyta, jęczmienia oraz pszenicy pozyskiwanej w większości od lokalnych producentów.

Całkowita powierzchnia nowej gorzelni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie obszar około 5 800 mkw., co stanowi 1/10 obecnej działki przemysłowej Stocka w Lublinie. Większość aktualnie prowadzonych prac budowlanych realizowanych jest w oparciu o pracowników i poddostawców z Lubelszczyzny. W kluczowej fazie inwestycji na placu budowy pracować będzie około 80 osób. Wstępna data uruchomienia nowej lubelskiej gorzelni to początek 2023 roku.


Źródło: Newseria
Fot. mat. prasowe