Firmy handlowe najbardziej zaangażowane w pomoc Ukrainie [BADANIE]

Firmy handlowe najbardziej zaangażowane w&nbsppomoc Ukrainie [BADANIE]

Polscy przedsiębiorcy starają się pomagać Ukrainie i uchodźcom wojennym, którzy przybyli do Polski. Według badania przeprowadzonego przez PIE i BGK odsetek takich firm wynosi już 53%. ​

Najbardziej w pomoc zaangażowane są firmy handlowe (57%), usługowe (56%) i produkcyjne (55%) – wynika z majowego badania PIE i BGK. Wśród różnych form pomocy, najpopularniejsza jest pomoc rzeczowa.

Co druga firma angażuje się w pomoc

W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie, Polacy ruszyli na pomoc uchodźcom. Mowa nie tylko o konsumentach, którzy masowo transportowali do przygranicznych miejscowości najpotrzebniejsze rzeczy, ale także o firmach. Od tego wydarzenia minęły już ponad dwa miesiące. Czy Polacy nadal pomagają Ukraińcom?

Według badania PIE i BGK przeprowadzonego na początku maja na próbie 500 przedsiębiorstw zróżnicowanych ze względu na wielkość i branżę, 53% firm nadal jest zaangażowanych w pomoc. Jak komentuje Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa odsetek ten wynosi od 40 do 86%.

Najczęściej spotykaną formą pomocy była pomoc rzeczowa. Materialną zbiórkę zorganizowało w firmie 38% przedsiębiorstw, natomiast 27% przekazało pomoc rzeczową ze środków firmy. Pomoc finansową ze środków firmy przekazywało co czwarte przedsiębiorstwo. "Częściej taka pomoc płynęła od małych firm (36%)" – dodaje Katarzyna Dębkowska. Wśród dużych firm, częściej organizowane były natomiast zbiórki realizacje przez pracowników.

Jak pomagają polskie firmy?

Firmy najczęściej organizowały zbiórki rzeczowe wśród pracowników (38% wskazań) lub kupowały potrzebne artykuły ze środków firmy (27%).

56% dużych firm organizowało zbiórki żywności, produktów medycznych, ubrań i przekazywało zebrane rzeczy do punktów organizujących pomoc uchodźcom. Podobne akcje odbyły się tylko w 22% małych przedsiębiorstw. Małe firmy z kolei częściej niż duże finansowały pomoc rzeczową środkami firmy (36% małych firm w porównaniu do 19% dużych firm).

Inna formy pomocy to nieodpłatne świadczenie usług lub oferowanie produktów (17% wskazań). W szczególności wskazywały na nią firmy transportowe (35%), realizujące usługi transportu uchodźców z granicy do miejsc docelowego pobytu.

Kolejna forma to nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń (13%), na co najczęściej wskazywały firmy usługowe (18%). Zdecydowanie rzadziej realizowane była pomoc w postaci organizacji firmowych grup wolontariuszy (3 proc.) lub organizacja eventów, z których dochód jest przekazywany na pomoc Ukrainie (2%).


Fot. Pomoc realizowana przez Anwim S.A., w ramach działań dla Ukrainy (mat. prasowe)

Reklama