Netto wesprze 100 inicjatyw na rzecz pomocy uchodźcom. Jak zgłosić wniosek?

Netto wesprze 100 inicjatyw na rzecz pomocy uchodźcom. Jak zgłosić wniosek?

"Rusza Sąsiedzka Pomoc" – informuje Netto Polska. Mowa o zapowiadanym przez dyskontera programie, w ramach którego co najmniej 100 inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzyma wsparcie finansowe na realizację celów pomocowych. 

Należąca do właściciela sieci Netto Polska, Fundacja Salling przeznaczy ponad 1,2 mln złotych na realizację programu Sąsiedzka Pomoc. To odpowiedź na sytuację, w której znalazło się ponad 2,7 mln uchodźców szukających w Polsce schronienia oraz liczne prośby o pomoc. 

Sąsiedzka Pomoc to odpowiedź na liczne prośby, które od chwili wybuchu wojny na Ukrainie trafiają do nas z różnych stron Polski, od różnych osób, organizacji, rad osiedli, fundacji, reprezentantów samorządów i wielu innych podmiotów. Jesteśmy proszeni o sfinansowanie zajęć dodatkowych dla ukraińskich dzieci, wyprawek szkolnych, leków czy o pomoc w pokryciu kosztów utrzymania uchodźców. Teraz mamy konkretny budżet, by wesprzeć znaczną część tych próśb.

Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska

Dzięki środkom Fundacji Salling, do której należy m.in. Netto w Polsce, wsparcie uzyska co najmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej.

Chcemy, by środki w kwocie 1 250 000 zł, które na realizację programu Sąsiedzka Pomoc przekazała Fundacja Salling, trafiły na grunt lokalny, umacniając te społeczności. W ramach budżetu, planujemy wsparcie co najmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz dzieci i ich opiekunów, w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej.

Patrycja Kamińska

Jak zgłosić się do programu Sąsiedzka Pomoc?

By zgłosić swój wniosek, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sasiedzkapomoc.netto.pl.

Co tydzień wybranych zostanie kilka inicjatyw, które otrzymają niezbędne środki finansowe.

Wnioski przyjmowane będą do końca czerwca b.r.


Fot.: mat. prasowe (Netto Polska)

Reklama