Wyłącznie zielona energia we wszystkich placówkach Kaufland

Wyłącznie zielona energia we wszystkich placówkach Kaufland

Sieć Kaufland przechodzi w 100% na zieloną energię. Firma właśnie podpisała umowę z dostawcami, którzy zaopatrzą wszystkie placówki w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

Kaufland w ramach strategii klimatycznej do 2030 roku zredukuje emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% w porównaniu z 2019 r. Sieć właśnie wykonała ważny ruch, który przybliży ją do tego celu. Kaufland nawiązał współpracę z dostawcami na pokrycie wolumenu energii zużywanej we wszystkich placówkach, tj. centrali, sklepach oraz centrach dystrybucyjnych w 100% zieloną energię[1].

Energia ze źródeł odnawialnych w placówkach Kaufland

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2026 roku aż 95% światowego wzrostu mocy wytwórczych będą generować odnawialne źródła energii a ilość mocy odnawialnej skonsumowanej w okresie 2021–2026 będzie o połowę wyższa niż w latach 2015-2020[2].

Świadczą o tym także działania kolejnych sieci handlowych. Na początku kwietnia o przejściu na energię w 100% pochodzącą z odnawialnych źródeł energii poinformował Lidl (Więcej na ten temat w artykule: Lidl przeszedł w 100% na zieloną energię. To kolejny krok do neutralności).

Teraz dołącza także Kaufland. Potwierdzeniem tego działania będą certyfikaty wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oprócz tego firma ma w planach kolejne instalacje fotowoltaiczne.

Poza przejściem w 100% na zieloną energię[1] Kaufland będzie konsekwentnie pracować nad realizacją kolejnych celów klimatycznych wyznaczonych zgodnie z metodologią SBTi, które pozwolą sieci uniknąć, zredukować lub skompensować emisje powstałe w ramach działalności przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.  


Fot.: mat. prasowe (Kaufland)

[1] nie dotyczy najemców pasaży sklepów Kaufland
[2] IEA, Report Renewables 2021

Reklama