Lidl przeszedł w 100% na zieloną energię. To kolejny krok do neutralności

Lidl przeszedł w 100% na zieloną energię. To kolejny krok do neutralności

Lidl Polska pozyskuje energię w 100% pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że wszystkie obiekty sieci przez cały rok będą pracować wyłącznie z wykorzystaniem zielonej energii. To element międzynarodowej strategii klimatycznej Lidl.

Sieć Lidl Polska podjęła kolejne przełomowe kroki w zakresie neutralności klimatycznej. Firma podpisała umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą pochodzenie energii w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Lidl Polska przeszedł na zieloną energię. Co to oznacza?

Lidl Polska stosuje podejście polegające w pierwszej kolejności na unikaniu emisji CO2, następnie redukowaniu, a na końcu kompensowaniu, gdy nie ma innej możliwości. Za sprawą podpisanej właśnie umowy, w 2022 wszystkie obiekty Lidl Polska będą pracowały wyłącznie w oparciu o zieloną energię.

Co to jednak oznacza w praktyce? Sprzedawca energii zapewnia na rzecz Lidla tzw. Gwarancje Pochodzenia, czyli dokumenty poświadczające odbiorcy wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Sprzedawca energii określa także w dokumentach ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Po zakończonym roku dostaw, Lidl Polska otrzyma certyfikat potwierdzający, że wolumen energii zużytej w danym roku kalendarzowym, w 100% pochodził z OZE. Dokument wydawany jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie umarzany przez sprzedawcę na rzecz Lidl. To duża zmiana dla organizacji, ale i dla rynku, który prawdopodobnie będzie podążał w tym kierunku.

Strategia klimatyczna Lidl Polska

Zmiana klimatu stanowi jeden z największych współczesnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Lidl Polska poprzez opracowanie strategii klimatycznej oraz konkretnych celów klimatycznych, które opierają się na metodologii Science Based Targets[1], stawia kolejny ważny krok w swoich wysiłkach na rzecz ochrony klimatu. Oznacza to, że Lidl wnosi istotny wkład w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Firma Lidl Polska zdefiniowała własne konkretne plany i działania, na podstawie swojego istniejącego śladu węglowego, dążąc do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw.  Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające na tym, że najpierw unika emisji, następnie ją redukuje, a na końcu kompensuje, gdy nie ma innych możliwości.

Do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.). Aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne, Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania - dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl.


Fot.: mat. redakcji

[1] https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/cele-klimatyczne

Reklama