Kaufland został partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kaufland został partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Sieć Kaufland, od 1 kwietnia br. stała się partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji zrzeszającej od ponad 20 lat przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją CSR. To rezultat świadomości roli, jaką w drodze do zrównoważonego rozwoju, pełnią sojusze i partnerstwa umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń.

Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu mogą zostać firmy, które wykazują konkretne osiągnięcia w obszarze zrównoważonego rozwoju. W sieci Kaufland odpowiedzialność wobec ludzi i środowiska naturalnego jest wpisana w strategię biznesową przedsiębiorstwa.

W firmie Kaufland jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności wobec pracowników, klientów, dostawców i lokalnych społeczności, dlatego od ponad 20 lat konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju. Nasze działania prowadzimy zgodnie z hasłem „Zróbmy to razem”, ponieważ w realizacji celów SDG kluczowe jest współdziałanie różnych podmiotów, w tym przedstawicieli biznesu, polityki i organizacji pozarządowych. Wierzymy, że jako partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu będziemy mogli zacieśnić współpracę na tym polu i jeszcze efektywniej pracować nad realizacją Agendy 2030.

Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest jedną z organizacji, z którą Kaufland nawiązał współpracę w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firma jest już także członkiem Polskiego Paktu Plastikowego, Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności oraz Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Detalista w swoich działaniach koncentruje się przede wszystkim na:

  • promocji świadomego odżywiania,
  • przeciwdziałaniu marnowaniu żywności,
  • poprawie dobrostanu zwierząt,
  • ochronie klimatu.

Kaufland, jako członek Programu Partnerstwa FOB, będzie dzielił się dobrymi praktykami z wymienionych obszarów, a także sam czerpał z inspiracji, badań i najnowszych rozwiązań rynkowych prezentowanych przez pozostałe firmy zrzeszone w organizacji. Sieć podejmie także działania mające na celu popularyzację standardów etycznego postępowania biznesu.

Program Partnerstwa FOB jest platformą umożliwiającą firmom rozwój i poszerzanie wiedzy o obszarach ESG, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wyzwaniami w zakresie odpowiedzialności biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce chce w sposób strategiczny realizować działania z zakresu CSR i z przyjemnością witamy w tym gronie sieć Kaufland.

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fot.: mat. prasowe (Kaufland Polska)