Biedronka dla środowiska naturalnego. Podsumowanie kluczowych działań

Biedronka dla środowiska naturalnego. Podsumowanie kluczowych działań

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Biedronka podsumowuje kluczowe działania podejmowane w trosce o środowisko naturalne każdego dnia.

Redukcja śladu węglowego

Pomimo dynamicznego rozwoju sieć konsekwentnie redukuje swój ślad węglowy. W ciągu ostatnich 5 lat Biedronka obniżyła emisje CO2 o 45%. Oznacza to, że już teraz osiągnęła i przekroczyła założony cel jakim była redukcja o 30% emisji CO2 w latach 2021-2023 w porównaniu do 2017 roku.

Było to możliwe przede wszystkim dzięki modernizacjom już istniejących placówek. W latach 2018-2021 Biedronka zmodernizowała aż 1083 sklepy. Rekordowy pod tym względem był 2021 rok – wyremontowano aż 334 placówki, w pandemicznym 2020 r. było to 267 sklepów.

Ze względu na skalę działalności rozumiemy, że codzienne decyzje – nasze, i naszych klientów – realnie wpływają na planetę. Relacją ze środowiskiem naturalnym zarządzamy kompleksowo, poszukując innowacyjnych rozwiązań, stosując je we wszystkich etapach działalności, nie tylko inwestycji w sklepy i logistykę. Aktywnie działamy również w zakresie ekoprojektowania opakowań marek własnych, bioróżnorodności oraz gospodarowania odpadami, z których ponad 91% jest przekazywanych do ponownego wykorzystania.

Agnieszka Koc, dyrektorka działu ochrony środowiska w sieci Biedronka.

We wszystkich nowych i odnawianych sklepach montowane są:

  • o 45% bardziej energooszczędne, zamykane chłodziarki i zamrażarki,
  • oświetlenie LED,
  • instalacje grzewcze (np. pompy ciepła),
  • wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

Dodatkowo specjalnie izolowane są dachy i ściany. A systemy BMS pozwalają na inteligentne zarządzanie urządzeniami technicznymi, harmonogramowanie ich czasu pracy w zależności od dni i godzin otwarcia oraz analizę zużycia mediów. Sieć Biedronka szacuje, że średnie zużycie energii w sklepach po remoncie spada o minimum 15%.

Biedronka na rzecz zagrożonych gatunków zwierząt

Oprócz inwestycji w przyjazną infrastrukturę, sieć działa także na rzecz poprawy dobrostanu zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce. Biedronka wydłuża plan działań we współpracy z PTOP Salamandra do 2023 roku i dodatkowo dofinansuje kwotą 200 000 zł Polską Czerwoną Księgę Zwierząt. Łączne wsparcie Biedronki na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt wyniosło już blisko 2,5 miliona złotych.

Budowanie świadomości ekologicznej

Biedronka buduje także świadomość ekologiczną wśród pracowników i klientów poprzez zaangażowanie w działania takie jak m.in. wakacyjna trasa Mieci, wydarzenia pod egidą Czystej Polski, a także akcje lojalnościowo-edukacyjne oraz współpracę z organizacjami ekologicznymi.

W sierpniu 2021 roku w sklepach sieci Biedronka pojawił się Gang Swojaków – 12 maskotek, w części reprezentujących polskie gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem. Uzupełnieniem akcji była książka o zwierzętach żyjących w Polsce pt. "Chrońmy Zagrożone Gatunki", z której sprzedaży cały dochód (blisko 2,5 mln zł) został przekazany na wsparcie ochrony sześciu zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce.

 

Dzięki niespodziewanie dużemu zainteresowaniu czytelników, w ubiegłym roku sprzedano prawie ćwierć miliona egzemplarzy wydanej przez Biedronkę książki „Chrońmy zagrożone gatunki”. To nie tylko imponująca skala oddziaływania edukacyjnego. Cały przychód z tej sprzedaży został przekazany na ochronę przyrody – przede wszystkim na ratowanie opisanych w tej książce gatunków w latach 2022 i 2023. Dodatkowo 200 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na bardzo potrzebną aktualizację polskiej czerwonej listy zwierząt zagrożonych wyginięciem.

dr Andrzej Kepel, prezes PTOP Salamandra

Zrównoważony rozwój oparty na 5 filarach

Sieć Biedronka opiera zrównoważony rozwój na 5 filarach:

  1. promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych,
  2. budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw,
  3. byciu godnym zaufania pracodawcą,
  4. wspieraniu lokalnych społeczności,
  5. poszanowaniu środowiska naturalnego. 

Dla każdego z filarów Biedronka określa priorytety, a dla każdego priorytetu – cele do osiągnięcia w trzyletnim horyzoncie czasowym.

Komitet Ochrony Środowiska w Biedronce

W 2021 roku Biedronka powołała Komitet Ochrony Środowiska, który skupia interdyscyplinarny zespół ekspertów wewnętrznych. Należy do niego ponad 20 pracowników z różnych obszarów biznesowych takich jak: ochrona środowiska, logistyka, jakość, zakupy, marketing, finanse i HR.

Szeroka perspektywa biznesowa pozwala na podejmowanie zintegrowanych działań na wielu płaszczyznach i sprawną realizację strategii zrównoważonego rozwoju.


Fot.: mat. prasowe

Reklama