Edmund Borawski: "Jestem zbudowany postawą dostawców SM Mlekpol"

Edmund Borawski: "Jestem zbudowany postawą dostawców SM Mlekpol"

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Nadzorcza SM Mlekpol podjęła inicjatywę wsparcia uchodźców z Ukrainy pogrążonej w działaniach wojennych.

Propozycja wsparcia ukraińskich uchodźców zgłoszona podczas obrad, spotkała się z pełną aprobatą przedstawicieli Rady Nadzorczej. Tym samym, Spółdzielcy SM Mlekpol łącznie przeznaczą ponad ćwierć miliona złotych na pomoc uchodźcom. Środki te zostaną przekazane instytucjom charytatywnym, które zagospodarują tę kwotę, zaspokajając najpilniejsze potrzeby mieszkańców Ukrainy.

Jestem zbudowany postawą dostawców SM Mlekpol, która jest wyrazem naszej jedności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Inicjatywa spotkała się z całkowitą aprobatą Rady Nadzorczej, która wyraziła chęć niesienia pomocy mieszkańcom Ukrainy. Cała kwota zostanie przekazana wiarygodnym instytucjom, z którymi współpracujemy od wielu lat, dlatego jestem przekonany, że środki zostaną wykorzystane w możliwie najlepszy sposób. Zachęcam do dalszych działań w kontekście solidarności z narodem ukraińskim. Dziękuję również za wszelkie indywidualne, oddolne zaangażowanie w niesienie pomocy i za każdy gest dobrej woli ze strony Dostawców, Pracowników i Partnerów SM Mlekpol.

Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol

SM Mlekpol w trakcie całej swojej działalności wspiera działania na rzecz potrzebujących i poszkodowanych. Od początku wojny w Ukrainie aktywnie angażuje się w pomoc uchodźcom, a przekazanie środków finansowych to tylko jedno z podjętych działań. Spółdzielnia w swoich zakładach produkcyjnych tworzy dodatkowe miejsca pracy dla Ukrainek i Ukraińców, uciekających przed wojną do naszego kraju. Dodatkowo SM Mlekpol współpracuje z instytucjami charytatywnymi, angażując się w pomoc razem z Caritasem, Bankami Żywności, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami i za ich pośrednictwem, przekazuje produkty mleczarskie trafiające do uchodźców i osób poszkodowanych w trakcie działań wojennych w Ukrainie.


Źródło: inf. prasowa
Fot.: Edmund Borawski (mat. prasowe SM Mlekpol)

Reklama