SM Mlekpol umożliwi studentom zbieranie danych do prac dyplomowych i badań

SM Mlekpol umożliwi studentom zbieranie danych do prac dyplomowych i badań

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol rozpoczyna współpracę z Warszawską Uczelnią Medyczną im. Tadeusza Koźluka. Celem jest zacieśnienie kontaktów partnerskich, szczególnie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz działań dydaktycznych.

Zawarta umowa precyzuje również inne obszary współpracy. Wśród nich znajduje się m.in. podejmowanie inicjatyw w zakresie wzajemnego uczestnictwa w konferencjach edukacyjnych, naukowych, szkoleniach, webinariach z udziałem przedstawicieli SM Mlekpol, Centrum Badawczo-Rozwojowego – Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie oraz nauczycieli akademickich Warszawskiej Uczelni Medycznej. To jednak nie wszystko.

Jako jeden z największych podmiotów produkcji mleczarskiej w Polsce jesteśmy otwarci na przekazywanie doświadczenia, które zdobyliśmy w trakcie wieloletniego funkcjonowania na rynku. Dlatego niezwykle cieszy nas chęć studentów renomowanej Warszawskiej Uczelni Medycznej do poszerzania wiedzy, dotyczącej wszystkich etapów procesu wytwarzania produktów mleczarskich.

Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol

Jak podkreśla prezes zarządu SM Mlekpol, nabiał odgrywa istotną rolę w diecie człowieka, dlatego informacje na temat jego właściwości są również ważnym aspektem w procesie kształcenia kadry medycznej. SM Mlekpol chce umożliwić zainteresowanym studentom zbieranie danych do prac dyplomowych i badań, w tym informacji związanych z praktycznym funkcjonowaniem różnych działów, oferując poznanie i poszerzanie wiedzy na temat organizacji procesów technologii, produkcji i jakości wyrobów mleczarskich.

"Gorąco wierzę, że nawiązana współpraca będzie niezwykle owocna zarówno dla studentów, uczelni oraz naszej Spółdzielni" – podsumowanie Edmund Borawski.

Nawiązanie porozumienia umożliwi Warszawskiej Uczelni Medycznej nie tylko na rozszerzenie programu nauczania o zdobywanie wiedzy i umiejętności przekazywanych przez praktyków, ale również pozwoli promować zasady zbilansowanego żywienia.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to niekwestionowany lider polskiego mleczarstwa, dlatego ważnym aspektem naszej kooperacji będą działania służące budowaniu świadomości nt. prozdrowotnych nawyków w diecie. Niezwykle cieszy nas perspektywa wspólnych inicjatyw edukacyjnych, dydaktycznych, zwłaszcza w kontekście oferowania naszym studentom nowych możliwości naukowych.

Prof. Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej

Uzupełnieniem aktywności będą wspólne działania promocyjne i wizerunkowe, podejmowane z wykorzystaniem materiałów prasowych, mediów społecznościowych, stron internetowych oraz wydawnictw wewnętrznych.