Które spółki wejdą w skład holdingu spożywczego Krajowej Grupy Spożywczej?

Które spółki wejdą w skład holdingu spożywczego Krajowej Grupy Spożywczej?

29 marca br. została podpisana kluczowa dla istnienia Krajowej Grupy Spożywczej umowa. Dotyczyła ona przekazania nadzoru właścicielskiego siedmiu spółek z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

We wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) podpisało umowę z Krajowych Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), która przekazała Ministerstwu nadzór właścicielski nad siedmioma spółkami. Firmy te wywodzą się z branży rolno-spożywczej i mają wejść w skład holdingu spożywczego pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza. 

Proces utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, wcześniej występującej pod nazwą Narodowego Holdingu, według ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, stał się już faktem na etapie konsolidacji, a już za kilka dni stanie się nim także poprzez przyjęcie przez Radę Ministrów odpowiedniej uchwały. Podstawą holdingu ma być Krajowa Spółka Cukrowa.

Jakie spółki wejdą w skład holdingu?

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Aktywów Państwowych, prowadzi proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w celu stworzenia holdingu spożywczego na bazie zasobów Skarbu Państwa.

Podpisane we wtorek porozumienie dotyczyło przekazania przez KOWR Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania praw z udziałów w spółkach, wytypowanych do uczestnictwa w holdingu, w których KOWR wykonuje uprawnienia właścicielskie. Są to:

  • „DANKO" Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni;
  • Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
  • Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach;
  • Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie;
  • Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie;
  • Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach;
  • Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

Dotychczas KOWR przekazał Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywanie praw z udziałów w spółce Elewarr sp. z o.o. wraz z Zamojskimi Zakładami Zbożowymi sp. z o.o.


Fot. KOWR

Reklama