74% Polaków zamierza bojkotować firmy działające w Rosji [BADANIE]

74% Polaków zamierza bojkotować firmy działające w Rosji [BADANIE]

​Polascy konsumenci bojkotują marki, które nie wycofały się z Rosji po agresji tego kraju w Ukrainie. Potwierdzają to nie tylko wpisy w Internecie czy liczne protesty pod takimi sieciami, ale również dane.

Zgodnie z raportem SW Research, już blisko 3/4 badanych wskazuje, że zamierza bojkotować przynajmniej jedną firmę, która nie wycofała się z Rosji na skutek wojny w Ukrainie.

Najczęściej deklaracje bojkotu padają w kierunku takich marek, jak: Leroy Merlin, Auchan, Danone, Nestle i Decathlon. Należy zwrócić uwagę, że badanie wykonano przed deklaracjami firm Nestle i Decathlon o zawieszeniu działalności w Rosji i ograniczaniu działalności Leroy Merlin.

Przeczytaj więcej o decyzji firm:

Zakaz handlu i reklamy, specjalne oznaczenia produktów. Jak Polacy chcą bojkotować firmy, które zostały w Rosji?

Blisko dwie trzecie badanych oczekuje, że polskie firmy przestaną handlować z firmami działającymi w Rosji.

Dodatkowo 62% wspiera postulat, że firmy działające w Rosji powinny mieć w Polsce zakaz reklamowania się.

Niewielu mniej respondentów (60%) popiera pomysł, aby polskie sklepy specjalnie oznaczały produkty firm, które nadal działają w Rosji. Tyle samo badanych jest przekonana, że firmom, które nadal działają w Rosji trudno będzie odbudować ich zaufanie.

Więcej niż co drugi Polak wierzy w skuteczność zbiorowego bojkotu. Według raportu, aż 59% badanych uważa, że bojkot firm, które pozostały na rynku rosyjskim przełoży się na zmianę ten decyzji przez przedsiębiorcę. Nie powinno to szczególnie dziwić, bo lista międzynarodowych firm, które ugięły się pod presją konsumentów z każdym dniem się wydłuża. Mowa już m.in. o Coca-Coli czy Nestle.

Dlaczego część konsumentów nadal kupuje i będzie kupować produkty marek działających w Rosji?

Wśród zdystansowanych opinii, największy sceptycyzm jest widoczny w przekonaniu, że większość osób krytykujących firmy działające nadal w Rosji i tak będzie sięgać po produkty ich marek. Taką opinię podziela 51% badanych.

Tuż za nią uplasował się pogląd, że bojkot przyniesie niewielki skutek, gdyż Rosja zarabia głównie na surowcach energetycznych. Odpowiedziało tak 47% badanych.

Kolejne opinie można rozumieć w kategoriach warunkowego przyzwolenia. 47% badanych zgodziło się, ze stwierdzeniem, że są w stanie zaakceptować dalszą działalność firmy w Rosji pod warunkiem, że dostarcza produktów niezbędnych do życia, jak leki, szczepionki, artykuły higieniczne. Z kolei 42% jako warunek dalszej akceptacji działania w Rosji wybrało zdanie postulujące przeznaczanie istotnych zysków takich firm na pomoc Ukrainie.

Mniejsza część badanych (29%) wskazała, że będzie im trudno zrezygnować z marek działających w Rosji, a co czwarty respondent przyznał, ze odczuwa presję otoczenia, żeby się przyłączyć do bojkotu. Taki sam odsetek badanych stwierdziło, że pomimo wyrzutów sumienia zamierza nadal kupować marki działające w Rosji.

Deklaracje bojkotu a realne zachowania

Bojkot konsumencki w reakcji na wojnę w Ukrainie to nie pierwsza taka sytuacja w Polsce i na świecie. W przeszłości wielokrotnie mieliśmy z nim do czynienia w mediach, ale rzadziej w rzeczywistości. Bardzo wielu respondentów deklarowało bojkot, ale faktycznie go nie realizowało. Ich aktywność ograniczała się do aktywności w social mediach.

Tym razem może być inaczej. Jak podał bank PKO BP, w jego danych transakcyjnych widać, że dynamika obrotów kart płatniczych tego banku jest niższa w sieciach handlowych, które pozostały w Rosji, w stosunku do tych, które nie prowadzą tam działalności.

Dalsze dane pokażą jak bardzo trwała będzie to tendencja.

Powód bojkotu jest tym razem znacznie ważniejszy niż jakikolwiek wcześniej przypadek. Teraz miliony obywateli odczuwa realny strach o własne bezpieczeństwo i życie. Nie tylko w mediach ale i w rzeczywistości stykają się ofiarami wojny z Uchodźcami. 


Źródło: SW Research
Fot. @WojtekKardys/Twitter

Badanie zostało zrealizowane w dniach 21-23.03.2021 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie n=1057 Polaków w wieku 16 lat i więcej.  Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.

Podstawa wyboru marek na podstawie: https://som.yale.edu/story/2022/over-400-companies-have-withdrawn-russia-some-remain (dostęp 21 marca 2021).

Reklama