POHiD: uchodźcy będą zatrudniani na tych samych warunkach co Polacy

POHiD: uchodźcy będą zatrudniani na tych samych warunkach co Polacy

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która reprezentuje największych pracodawców handlu w kraju, opowiedziała na apel NSZZ "Solidarność". A ten dotyczył zasad zatrudniania obywateli Ukrainy w polskich placowkach handlowych. Jak podkreśla Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, firmy członkowskie zatrudniają wszystkich pracowników na równych zasadach.

"Sieci handlowe zrzeszone w POHiD są od lat przyjaznym i otwartym na różnorodność miejscem pracy dla wielu imigrantów przybywających z Ukrainy" – pisze w odpowiedzi na apel NSZZ "Solidarność", Renata Juszkiewicz, prezes POHiD. Jak podkreśla, uchodźcy z objętej działaniami wojennymi Ukrainy będą zatrudniani w sieciach handlowych na takich samych zasadach jak obywatele RP.

Jak podkreśla Renata Juszkiewicz, POHiD już od ponad roku zabiegał o wprowadzenie uproszczenia procedur zatrudniania obywateli Ukrainy na terenie Polski. Wtedy celem tych działań było poszerzenie rynku pracy i uzupełnienie wakatów.

Prezes POHiD odniosła się także do zarzutu Solidarności dotyczącego korzystania przez firmy z usług Agencji Pracy Tymczasowej. "Branża zaznacza, iż rozwiązanie to służy wzmocnieniu załóg w okresach natężonego ruchu klientów w sklepach, np. przed świętami, w długi majowy weekend" – podkreśla Renata Juszkiewicz.

Jak zaznaczyła firmy, poza bieżącymi działaniami pomocowymi, opracują strategie długofalowego wsparcia uchodźców w aklimatyzacji w naszym kraju. W tym celu oferują nie tylko pomoc w zatrudnieniu, ale także znalezieniu mieszkania i dofinansowaniu jego wynajmu, integracji z lokalną społecznością, nauce języka polskiego itd.


Fot. stock.adobe.com/javiindy

Reklama