POHiD: Pomoc narodowi ukraińskiemu uznajemy za nasz moralny obowiązek

POHiD: Pomoc narodowi ukraińskiemu uznajemy za nasz moralny obowiązek

Sieci handlowe zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji przekazały już ponad 40 mln zł na lokalną pomoc obywatelom Ukrainy. Wsparcie na poziomie centrali zagranicznych przekroczyło już blisko 70 mln euro.

Jednogłośny sprzeciw wobec wojny

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji jednoznacznie potępia rosyjską inwazję na niepodległą Ukrainę. "Na znak protestu wobec agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej i wspierającej ją Białorusi sieci handlowe zrzeszone w POHiD wycofały wszystkie rosyjskie i białoruskie produkty ze swojej oferty" – informuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Jednak to nie koniec. Firmy, w akcie solidarności z Ukrainą, przekazały z lokalnych budżetów ponad 40 mln zł pomocy finansowej i produktowej na rzecz ofiar poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Wsparcie finansowe na poziomie centrali zagranicznych przekroczyło już blisko 70 mln euro.

Wszystkie ręce na pokład

Jak informuje Renata Juszkiewicz, wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa pomoc obejmuje zarówno obywateli Ukrainy, którzy pozostali w kraju, jak i napływających do Polski uchodźców. "W pierwszej kolejności koncerny udzieliły wsparcia pracownikom narodowości ukraińskiej zatrudnionym w polskich oraz ukraińskich oddziałach firm oraz zaoferowały pomoc ich rodzinom" – zaznacza prezes POHiD. Sieci handlowe cały czas zapewniają uchodźcom dostęp do żywności i artykułów pierwszej potrzeby.

"Poza doraźnymi działaniami pomocowymi, będącymi odpowiedzią na bieżące potrzeby ludności ukraińskiej w najbliższej perspektywie czasowej, firmy opracowują też strategie długofalowego wsparcia uchodźców w aklimatyzacji w naszym kraju" – dodaje Renata Juszkiewicz. 

Rozwiązania legislacyjne

POHiD oraz inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaangażowały się także we wprowadzenie rozwiązań na gruncie legislacji. Mowa o przede wszystkim o uproszczeniu procedur zatrudnienia ukraińskich uchodźców oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.

"W obliczu tak wielkiej tragedii humanitarnej udzielenie wszelkiej możliwej pomocy narodowi ukraińskiemu walczącemu w obronie własnej suwerenności uznajemy za nasz moralny obowiązek" – podkreśla prezes POHiD.


Fot: mat. prasowe