Zmiany w Polskim Ładzie. Nowe zasady mają być bardziej korzystne KOMENTARZ

Zmiany w Polskim Ładzie. Nowe zasady mają być bardziej korzystne KOMENTARZ

Rząd przedstawił propozycję zmian w systemie podatkowym, w którym głównym elementem jest wprowadzenie niższej stawki podatkowej PIT w pierwszym przedziale – obniżenie stawki 17% do 12% i zastąpienie w ten sposób mechanizmu ulgi dla klasy średniej.

Jest to rozwiązanie, które częściowo eliminuje pewne problemy związane z funkcjonowaniem Polskiego Ładu. Jest to zmiana na korzyść podatników, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby możliwe w ogóle jej wprowadzenie w czasie trwania roku podatkowego z uwagi na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego zgodnie, z którym rząd nie może wprowadzać w ciągu roku zmian, które są niekorzystne dla podatników. wyklucza wprowadzanie zmian niekorzystnych dla podatników.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

Jak komentował Łukasz Kozłowski, z nowego systemu podatkowego skorzystają nie tylko te osoby, które rozliczają podatek dochodowy według skali – lecz również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dla osób prawnych dedykowane jest rozwiązanie polegające na odliczeniu części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

To powoduje, że nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją w której, jak słusznie zresztą wskazywano, składka zdrowotna stanowiła również podstawę opodatkowania. Innymi słowy, od tej składki również liczono podatek dochodowy.

Łukasz Kozłowski

Korzyści dla podatników

Pewnego rodzaju korzyści mogą osiągnąć z tego tytułu również osoby prowadzące działalność gospodarczą i nieopodatkowujące się w oparciu o zasady ogólne. Maksymalna korzyść dla podatnika skali podatkowej to jest 375 zł w skali miesiąca. Dla podatnika typu liniowego niecałe 138 zł.

W przypadku podatnika ryczałtu – tutaj skala tej korzyści jest różna w zależności od tego jaką stawkę stosuje, jaką składkę płaci – natomiast maksymalnie jest to kwota rzędu około 85zł miesięcznie.


źródło: eNewsroom

Reklama