Lepsze wyniki finansowe Grupy Eurocash od oczekiwanych

Lepsze wyniki finansowe Grupy Eurocash od oczekiwanych
Lepsze wyniki finansowe Grupy Eurocash od oczekiwanych Lepsze wyniki finansowe Grupy Eurocash od oczekiwanych

Grupa Eurocash opublikowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 7,03 mld zł i były wyższe o 1% r/r.

  • Sprzedaż detaliczna zwiększyła się o ponad 2% r/r
  • Sprzedaż hurtowa została na porównywalnym poziomie r/r
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 236 mln zł, co daje wzrost o 5% r/r
  • Zysk netto wyniósł 31,1 mln zł i był niższy o 7,8 pp. r/r

Trzeci kwartał tego roku, podobnie jak drugi, był trudnym okresem dla małych sklepów, co znalazło odzwierciedlenie w spadku sprzedaży w hurtowniach Cash&Carry. Wyższą sprzedażą osiągnęliśmy natomiast w formacie Eurocash Dystrybucja, czyli w biznesie skierowanym do większych sklepów. Postępująca cyfryzacja naszej działalności przekłada się natomiast na dalszą poprawę rentowności w hurcie. Już około 43% łącznej sprzedaży w tym segmencie jest realizowane za pośrednictwem platformy eurocash.pl.

Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash

Zmiany w liczbach placówek handlowych

Grupa opublikowała, że do końca września 2021 r. w sieci sklepów ABC (należącej do Grupy Eurocash) należało 9 143 sklepów. Ich liczba zmniejszyła się o 6 placówek r/r. Natomiast, liczba sklepów zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama wzrosła o 305 placówek r/r i pod koniec września wyniosła łącznie 5 494 sklepy.

Na koniec września 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9 143 sklepy (wobec 9 149 przed rokiem). Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD) wynosiła natomiast łącznie 5.494 placówki, co oznacza przyrost o 305 sklepów r/r.

Grupa Eurocash to również sieć małych supermarketów pod szyldem Delikatesy Centrum. Ich liczba pod koniec września 2021 r. wyniosła 1 565.

Budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec września br. liczyła 1594 sklepy (w tym 1565 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum) – 965 z nich to sklepy franczyzowe, a 629 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture.

Sieć Duży Ben w minionym kwartale powiększyła się o 23 markety i na koniec września liczyła 181 placówek.

Sprzedaż w detalu

Sprzedaż detaliczna Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 1,61 mld zł i była o ponad 2% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA detalu wzrósł o 11% r/r do 85 mln zł.

Wyższa sprzedaż w segmencie detalicznym to głównie efekt poprawy w supermarketach własnych. Pod względem efektywności, wciąż jednak ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców, co oznacza duży potencjał prowadzonej reorganizacji. Zgodnie z zapowiedziami, do końca roku zamkniemy 59 sklepów, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. sklepy te przyniosły spadek sprzedaży segmentu o 22 mln zł oraz obniżyły EBITDA Grupy o 14,4 mln zł. Proces zamykania tych placówek rozpoczęliśmy w czwartym kwartale i liczymy, że w przyszłym roku przyniesie on wzrost efektywności i rentowności całego segmentu.

Jacek Owczarek

Wybrane wyniki Grupy Eurocash

 

Reklama