Henkel ogłosił wyniki finansowe za III kwartał 2021

Henkel ogłosił wyniki finansowe za III kwartał 2021

Henkel odnotowuje dalszy wzrost dzięki znacznemu zwiększeniu przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale.

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym o 3,5%, do ok. 5,1 mld euro, oraz w ujęciu nominalnym o 1,9%:
  • Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo silny wzrost sprzedaży – o 7,0% w ujęciu organicznym oraz o 7,1% w ujęciu nominalnym
  • Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował ujemną dynamikę sprzedaży – na poziomie -3,0% w ujęciu organicznym i -6,5% w ujęciu nominalnym
  • Sektor Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wykazał wzrost sprzedaży na poziomie 2,0% w ujęciu organicznym i spadek -0,8% w ujęciu nominalnym
  • Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym napędzany był głównie przez rynki wschodzące
  • Wyniki Henkla kształtują się znacznie powyżej poziomu sprzed kryzysu – sprzedaż wzrosła w ujęciu organicznym o +7,5% w stosunku do III kw. 2019 r., co oznacza średnioroczny wzrost o 3,7%
  • Aktualizacja prognozy na 2021 r.: potwierdzenie prognozy sprzedaży; prognoza wyniku finansowego blisko dolnej granicy wcześniej prognozowanych przedziałów

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021 Henkel odnotował dalszy wzrost – sprzedaż Grupy wyniosła około 5,1 mld euro. Oznacza to silne zwiększenie sprzedaży w ujęciu organicznym, o 3,5%, spowodowane przede wszystkim przez korzystne kształtowanie cen we wszystkich sektorach biznesowych. Stabilnemu wzrostowi wielkości sprzedaży towarzyszyła normalizacja popytu w segmentach produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz dalsza poprawa sytuacji w zakresie produkcji przemysłowej. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 1,9%.

Skutki globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, niezwykle napięta sytuacja na rynkach surowcowych oraz zakłócenia w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw nadal silnie oddziaływały na nasze otoczenie rynkowe w trzecim kwartale. Mimo to Henkel osiągnął dobre wyniki działalności. W porównaniu z danymi sprzed kryzysu (za trzeci kwartał 2019 r.), tegoroczny rozwój biznesu wskazuje na średnioroczne tempo wzrostu w ujęciu organicznym na poziomie 3,7%. Wszystkie sektory biznesowe wypracowały wyniki powyżej poziomów, jakie notowały przed kryzysem.

Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel

Za znaczący wzrost sprzedaży w trzecim kwartale odpowiada przede wszystkim sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). W trzech z czterech obszarów działalności nastąpił tu bardzo silny lub nawet dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, podczas gdy obszar działalności Automotive & Metals (przemysł motoryzacyjny i wyroby z metalu) odnotował nieznacznie ujemną dynamikę wzrostu.

Ważnymi czynnikami wzrostu były udane innowacje, szczególnie w zakresie zrównoważonego rozwoju, oraz dalsze rozwijanie działalności w kanałach digital. Znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w trzecim kwartale potwierdza również, że dysponujemy solidnym i zrównoważonym portfelem cieszących się powodzeniem marek i innowacyjnych technologii. Jest to przede wszystkim rezultat dobrej pracy zespołów na całym świecie, które z wielkim zaangażowaniem buduje długoterminowy sukces firmy Henkel w tych trudnych czasach.

Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel

Kosmetyki oraz środki piorące i czystości

Sektory biznesowe Beauty Care (kosmetyki) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowały zróżnicowane wyniki. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym był w trzecim kwartale niższy niż w roku ubiegłym ze względu na utrzymującą się ujemną dynamikę sprzedaży w kategorii Body Care (kosmetyki do pielęgnacji ciała), wynikającą ze znacznego pogorszenia sytuacji na rynkach. Z kolei sektor produktów profesjonalnych odnotował silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) ukształtował się na zadowalającym poziomie, głównie za sprawą obszaru środków piorących.

Z perspektywy regionalnej sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła w trzecim kwartale we wszystkich regionach, z wyjątkiem Ameryki Północnej. Dobre wyniki sprzedaży Grupa zawdzięcza w głównej mierze rynkom wschodzącym, gdzie we wszystkich regionach odnotowano wysoki jednocyfrowy wzrost w ujęciu organicznym.

W warunkach trwającej pandemii koronawirusa musimy stale elastycznie i szybko reagować na zmiany na naszych rynkach. Szczególnym wyzwaniem jest napięta sytuacja w łańcuchach dostaw oraz rosnące koszty surowców i transportu. Pomimo tych trudnych warunków, wymagających od nas pełnej uwagi, pozostajemy skoncentrowani na przyjętych priorytetach strategicznych, aby realizować program kierunkowego wzrostu.

Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel

Aktualizacja prognozy na 2021 r.

Odnosząc się do kolejnych miesięcy 2021 r., prezes Knobel powiedział: – Należy pamiętać o tym, że utrzymuje się wysoka niepewność co do dalszego rozwoju pandemii i jej wpływu na konsumpcję i produkcję przemysłową. W szczególności dalszy silny wzrost cen surowców i kosztów logistyki oddziałuje na gospodarkę w większym stopniu, niż wcześniej zakładano. Pracujemy intensywnie, podejmując szeroko zakrojone działania, by ograniczyć niekorzystny wpływ tych zjawisk na naszą działalność i rentowność.

Bazując na dobrych wynikach sprzedaży osiągniętych przez nas w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, potwierdzamy prognozę w zakresie wzrostu organicznego. Jednak z uwagi na dodatkowy negatywny wpływ nadal rosnących kosztów surowców i transportu, zaktualizowaliśmy prognozę skorygowanej marży EBIT i skorygowanego zysku na akcję. Obecnie oczekujemy, że wskaźniki te ukształtują się na poziomie bliskim dolnej granicy wcześniej prognozowanych przedziałów.

Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel

Na poziomie Grupy, Henkel nadal spodziewa się wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w przedziale 6,0%–8,0% oraz skorygowanej rentowności sprzedaży (marża EBIT) na poziomie około 13,5%. ,W odniesieniu do skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) przy stałym kursie wymiany walut, Henkel spodziewa się obecnie wysokiego jednocyfrowego wzrostu.

Nadal działamy w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym. Jednak dzięki strategicznym ramom ukierunkowanego rozwoju i silnemu zespołowi pracowników na całym świecie mamy dużą szansę wyjść z kryzysu silniejsi i kształtować z powodzeniem naszą przyszłość.

Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel

Pełna treść raportu dostępna stronie producenta.

Źródło: informacja prasowa Henkel

 

Reklama