Deloitte: 60% Polaków sprawdza czy produkt jest przyjazny środowisku

Deloitte: 60% Polaków sprawdza czy produkt jest przyjazny środowisku

 

Ponad połowa Polaków poparłaby nowe regulacje klimatyczne, nawet jeśli oznaczałoby to wyższe ceny niektórych towarów lub usług. Wynika to z obaw dotyczących zmian klimatu. 62% badanych oceniło je jako naglące wyzwanie – wynika z badania Climate Sentiment Index, przeprowadzonego przez firme doradczą Deloitte.

W kontekście obaw o środowisko Polacy częściej niż mieszkańcy pozostałych krajów zgadzają się z naglącym charakterem problemu. Jednak co 4 badany przyznał, że nie ma wiedzy na temat sytuacji klimatycznej, podczas gdy globalnie jest to jedynie 16%.

Zmiany klimatu nie są już tematem, który jest istotny dla niewielkiej grupy ludzi. Jest to kwestia, którą dostrzegamy i odczuwamy wszyscy. Nasze badanie pokazuje, że 39% Polaków zauważa i docenia zmiany, które firmy podejmują na rzecz klimatu.

Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte w Polsce

Polacy obawiają się zmian klimatycznych, bo doświadczają ich na własnej skórze

Biorąc pod uwagę poziom niepokoju, być może nie jest zaskakujące, że prawie połowa respondentów w skali globu (49%) stwierdziła, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy doświadczyła zjawisk, które są skutkiem zmian klimatu. W Polsce było 41%. takich osób. Z tej grupy zdecydowana większość osób (72% w Polsce) obawia się zmian klimatycznych. W przypadku Polaków, którzy nie mieli takich doświadczeń, odsetek spada do 55%.

Wśród najczęściej wymienianych zjawisk pogodowych będących następstwem zmian klimatu znalazły się bardzo wysokie temperatury (31% globalnie, 24% w Polsce), częstsze i silniejsze burze (13% globalnie, 6% w Polsce) oraz niedobory wody (11% globalnie, 8% w Polsce). Co ciekawe 21% Polaków wskazało również na susze, które w skali globalnej zyskały dwa razy mniej wskazań.

Jesteśmy gotowi na zmiany

72% ankietowanych w Polsce uważa, że rządzący powinni robić więcej, by zapobiec zmianom klimatu. W badaniu globalnym takiej odpowiedzi udzieliło o 5 p.p. mniej badanych. Na świecie, jak i w Polsce 52% przebadanych osób stwierdziło, że poparłoby nowe regulacje klimatyczne, nawet jeśli sprawiłoby to, że niektóre towary lub usługi byłyby droższe lub niedostępne.

Konsumenci kupują produkty, które są zrównoważone i takich poszukują – większość dokonała zakupu, produktów zrównoważonych (56% w ciągu ostatnich 4 tygodni). Wielu (46%) deklaruje także, że sprawdza różne szczegóły dotyczące tego, czy produkt jest przyjazny klimatowi. Oznacza to konieczność inwestycji w zrównoważoną produkcję, komunikację i jej spójność z działaniem. W Polsce odsetek osób twierdzących, że sprawdzało, czy produkt jest zrównoważony, jest znacząco wyższy (62%). Oznacza to, że ryzyko reputacyjne związane z aspektami klimatycznymi produktów i usług znacząco wzrasta.

Źródło: Deloitte

 

Reklama