Sejm przyjął ustawę podwyższającą akcyzę na papierosy i alkohol

Sejm przyjął ustawę podwyższającą akcyzę na papierosy i alkohol

W piątek 29 października Sejm przegłosował nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Wskutek przyjętych zmian wzrośnie cena alkoholi i papierów. 

Nowelizacja zakłada podniesienie stawki akcyzowej na alkohol w 2022 roku oraz zwiększenie minimalnej stawki w przypadku papierosów. Dodatkowo wyznaczona zostanie "mapa drogowa", czyli harmonogram corocznego wzrostu akcyzy aż do 2027 roku.

Wyroby alkoholowe: na początek wzrost akcyzy o 10%

Zgodnie ze zmianami, 1 stycznia 2022 o 10% wzrośnie stawka akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Podwyżka ta pominie natomiast perry i cydry. Dodatkowo stawka akcyzy będzie rosnąć o 5% każdego roku aż do 2027.

To już kolejny cios w branżę alkoholową, która od 1 stycznia 2021 roku mierzy się z dodatkowym podatkiem od "małpek", czyli alkoholi o objętościach poniżej 300 ml, a także podatkiem cukrowym.

Zmiany w akcyzie na wyroby tytoniowe i nowatorskie

Nowelizacja zakłada także zmiany w stawce akcyzy na papierosy, wyroby tytoniowe oraz wyroby nowatorskie. W przypadku papierosów już od 2022 roku o 5% powiększy się minimalna stawka akcyzy – z obecnych 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów. Przez 5 lat o 10% ma być również podnoszona stawka kwotowa – co dotyczy papierosów, tytoniu do palenia cygara i cygaretek, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego.

Zmiany, które przegłosował sejm już od pewnego czasu wbudzały niezadowolenie w branży alkoholowej i tytoniowej. Uwagi do projektu jeszcze na etapie prac nad nowelizacją zgłosiły w sumie 34 podmioty związane z wyrobami akcyzowymi.

Reklama