Projekt ustawy o podatku akcyzowym już w sejmie. Jakie zakłada zmiany?

Projekt ustawy o podatku akcyzowym już w sejmie. Jakie zakłada zmiany?

22 października na stronie Sejmu pojawił się rządowy projekt o ustawie zmiany podatku akcyzowego. Nowelizacja ta szczególnie uderza w producentów wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

 

Projekt zmiany ustawy zakłada podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10%. Po zmianach tych następować mają kolejne podwyżki – na lata 2023-2027 zaproponowano wprowadzenie "mapy drogowej", czyli harmonogramu, który zakłada rokroczne podwyżki podatku akcyzowego o 5%.

W przypadku wyrobów tytoniowych podwyższona zostanie minimalna stawka akcyzy na papierosy z obecnych 100% do 105%. Wprowadzona ma zostać również minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia o wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy. Zmiany nie ominą również wyrobów nowatorskich, których stawka kwotowa ma być podniesiona o 100%. W latach 2023-2027, podobnie jak w przypadku alkoholi, co roku stawka kwotowa ma być podnoszona o 10% – co tyczy się papierosów, tytoniu do palenia cygara i cygaretek, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego.

Branża o znacznej podwyżce akcyzy

Proponowana zmiana wywołała wzburzenie w branży alkoholowej i tytoniowej. Uwagi do projektu zgłosiły w sumie 34 podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych lub reprezentujące takie podmioty, w tym m.in. Związek Pracodawców – Polska Rada Winiarstwa, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Związek Pracodawców – Polski Przemysł Spirytusowy, Philip Morris Polska Distribusion Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska SA czy Stowarzyszenie Polska Wódka.

Wśród uwag do projektu zmiany ustawy znalazły się obawy dotyczące wpływu proponowanych zmian na powiaząne branże: 

Uważamy, że podejmowanie decyzji podatkowych o tak dużej skali i wpływie na branżę ważną z punktu widzenia całego łańcucha wartości, a co za tym idzie polskiej gospodarki powinna poprzedzać uważna analiza danych opisujących kondycję podmiotów, których ona dotyczy, sytuację na rynku dotkniętym zmianą, wpływu na branże powiązane, w tym przede wszystkim na rolnictwo oraz tradycyjny handel detaliczny, jak również trendów konsumenckich, które ma ona kształtować.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie

Głęboki sprzeciw dla sposobu, w jaki opublikowany został projekt zmian wyraziła branża tytoniowa, w tym Imperial Tobacco Polska S.A. Nowelizacja opublikowana została z zaskoczenia w piątek 8 października, w momencie gdy na dni 11-12 października zaplanowane było, zorganizowane przez Ministerstwo Finansów, posiedzenie Forum Akcyzowego.

Należy zatem zadać sobie retoryczne pytanie – dlaczego zostało stworzone Forum Akcyzowe i jaki był sens wielomiesięcznych dyskusji, skoro Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany, które stoją wręcz w sprzeczności z postulatami grup roboczych. Taki sposób procedowania nie jest zgodny ze sztuką i standardami poprawnej, transparentnej oraz rzetelnej legislacji.

Imperial Tobacco Polska S.A.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy podkreślił istotny wpływ branży na gospodarkę kraju oraz trudną sytuację, w jakiej znajduje się już teraz.

Niestety dla branży wyrobów spirytusowych coraz bardziej odczuwalny jest wzrost kosztów produkcji, na który składają się m.in. ceny wody, energii elektrycznej, paliw, opakowań, koszty pracy i surowców itp. W czasie, gdy regularnie rosną ceny produktów spożywczych, przed nami gigantyczne podwyżki cen prądu, a co za tym idzie – kolejne podwyżki cen wszelakich produktów codziennego użytku. (...) Podwyżka akcyzy oznacza dla przemysłu spirytusowego zachwianie zdolności inwestycyjnej, a także ograniczenie rozwoju nowych miejsc pracy.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

 

Reklama