Polacy negatywnie o akcyzie – chodzi wyłącznie o zasilenie kasy państwowej

Polacy negatywnie o akcyzie – chodzi wyłącznie o zasilenie kasy państwowej

Polacy nie są zadowoleni z planowanej na kolejne lata podwyżki akcyzy na piwo. Przypominamy, że wzrost stawek ma wynosić 10% od 2022 roku oraz 5% podwyżki co roku do 2027 r.

  • Polacy negatywnie oceniają pomysł rządu na podwyższenie akcyzy.
  • Jako zbyt wysoki wzrost stawek ocenia ten plan ponad 63% rodaków. Zdaniem większości respondentów cena piwa już dzisiaj jest wysoka.
  • Ponad 70% badanych jest zdania, że wzrost akcyzy ma na celu wyłącznie zasilienie państwowej kasy.

Podatek akcyzowy, którym obłożono ten trunek, już teraz jest stosunkowo wysoki, a motywacje władz stojące za jego zwiększeniem są nieprzekonujące. Rządzącym nie chodzi o zdrowie społeczeństwa, ale o wpływy do budżetu – twierdzi większość respondentów badania Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research [1].

O planach podwyższenia podatku akcyzowego na piwo mówi się już od dłuższego czasu, dlatego większość ankietowanych przez SW Research w październiku 2021 roku zdążyła sobie wyrobić własne zdanie w tej kwestii. O planowanych przez Rząd podwyżkach słyszała większość społeczeństwa, bo aż 52,2%, a temat zupełnie nie interesuje zaledwie 17% rodaków. Polacy oceniają ten pomysł negatywnie, a zapowiadany wzrost stawek akcyzy wydaje się zbyt wysoki dla 63,4% osób.

W analogicznym badaniu opinii, przeprowadzonym w 2019 roku, zdecydowana większość respondentów (64,2%) wyraziła obawę, że podwyżka podatku akcyzowego doprowadzi do wzrostu cen piwa w sklepach. Pytani o motywację, jaka stoi za planami ustawodawcy, nie mieli wątpliwości, że odpowiedzi należy szukać raczej w chęci zwiększenia wpływów budżetowych oraz realizacji obietnic wyborczych (łącznie 78,4% wskazań), niż w trosce o zdrowie obywateli (14,4%). Dziś, na kilka miesięcy przed wejściem w życie kolejnej nowelizacji ustawy akcyzowej, równie niewielka liczba Polaków wierzy w szlachetne intencje legislatora. Tylko 12,9% badanych jest przekonana, że podwyżka akcyzy ma na celu względy zdrowotne, zaś aż 73,4% uważa, że chodzi wyłącznie o zasilenie państwowej kasy.

Pandemia i jej skutki negatywnie wpływają na nastroje konsumenckie. Większość respondentów (57,6%) uważa, że cena piwa już dziś jest wysoka. 31,5% uważa przy tym, że w obliczu wysokiej inflacji nie powinno się podnosić podatków, a 39,4% – że raczej warto je obniżać, by ulżyć obywatelom.

 

Źródło: informacja prasowa


[1] Badanie Omnibus, październik 2021 r., badanie ogólnopolskie, próba reprezentatywna 18+. Badanie wykonane na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce.