Fenomen poznawczy wina. Mariusz Glenszczyk o Międzynarodowym Festiwalu Wina

Fenomen poznawczy wina. Mariusz Glenszczyk o Międzynarodowym Festiwalu Wina

Wydarzenie, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Wina, na dobre wpisało się w działalności spółki TiM, która zajmuje się dystrybucją trunków z różnych regionów świata na polskim rynku. 16 maja 2024 roku odbyła się już siódma jego edycja. Mariusz Glenszczyk, prezes spółki TiM, podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat znaczenia tego festiwalu oraz jego roli w rozwoju świadomości winiarskiej.

Za nami siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Wina

"Siódemka jest szczęśliwą cyfrą" – przyznaje Mariusz Glenszczyk, odnosząc się do głębokiego pragnienia poznawania, które jest domeną każdego człowieka. Wino natomiast, liczące ponad 8 tysięcy lat historii, staje się idealnym medium do odkrywania i uczenia się. Jak dodaje prezes spółki TiM, to właśnie temu aspektowi poznawczemu służy Międzynarodowy Festiwal Wina.

W jednym miejscu i czasie możemy zaoferować naszym miłośnikom wina aspekt poznawczy pod kątem historycznym, kulturowym i produktowym.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A.

Festiwal skupiający miłośników i pasjonatów wina wciąż zmienia się dostosowując swoje ramy do zmieniającego się otoczenia oraz ewoluujących aspektów poznawczych u ludzi.

Dynamika zmian otoczenia postępuje, podobnie jak aspekty poznawcze u ludzi. Dzielenie się wiedzą to nic innego jak tego typu spotkania, podczas których mówimy o winie. Ludzie następnie to oceniają zgodnie ze swoim własnym aparatem poznawczym.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A.

Międzynarodowy Festiwal Wina to nie tylko prezentacja i degustacja trunków, ale również budowanie kultury wina poprzez edukację. "Każdy chce wiedzieć więcej, szerzej, głębiej" – zaznacza Mariusz Glenszczyk dodając przy tym, że wydarzenie staje się także swoistym obszarem badawczym. To właśnie opinie uczestników pomagają bowiem kształtować przyszłe edycje festiwalu i rozwijać produkty winiarskie, które mają większe szanse na sukces na rynku.

Osoby, które nas odwiedzają, wyrażając swoje opinie stają się obiektywnym obszarem badawczym dla nas samych. Dzięki temu, że nas nadrzędny szef, czyli nasz klient, wyraził w takiej postaci swoja opinię, konkretne produkty mają szansę na większą sprzedaż na rynku.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A.

Chęć poznawania jedyną stałą wśród zmian

Obecny świat stale się zmienia. Jak podkreśla Mariusz Glenszczyk, w osi tych wszystkich zmian jedyną stałością jest wino – jako fenomen poznawczy. W ciągu ostatnich 20 lat, od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, świadomość na temat tego trunku znacząco wzrosła. 

Pierwsze zdarzenia miały miejsce 20 lat temu, a nawet wcześniej, ponieważ zajmujemy się winem od ponad 30 lat. Były one różne, co wynikało z różnorodnej świadomości i wiedzy na temat wina. Dziś ta świadomość jest na pewno na wyższym poziomie – u każdego konsumenta, dostawcy, importera, sprzedawcy, naszego partnera biznesowego. Każdy z nas chce wiedzieć więcej.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A.

Na zakończenie, Glenszczyk wyraził wdzięczność w stosunku do uczestników tegorocznej edycji festiwalu: "Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za to, że przyjęli zaproszenia, że będą naszymi gośćmi, że po raz kolejny możemy się spotkać, podzielić się wiedzą i również zaczerpnąć wiedzy z opinii tych, którzy nas odwiedzają". To dzięki tej wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń, festiwal może się rozwijać i podnosić swój poziom z roku na rok.


foto: Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A. (mat. redakcji)

Reklama